Ipinaliwanag ang sikolohiya ng interrupting

 Ipinaliwanag ang sikolohiya ng interrupting

Thomas Sullivan

Sa unang sulyap, ang sikolohiya sa likod ng pagkagambala ay tila simple:

Ang isang tagapagsalita ay may sinasabi at pinutol ng ibang tao na nagpatuloy sa pagpapahayag ng kanilang sariling bagay, na iniiwan ang dating nagalit. Ngunit higit pa riyan ang mga pagkaantala.

Upang magsimula, pag-usapan natin kung ano ang bumubuo ng pagkaantala.

Nagkakaroon ng pagkaantala sa pag-uusap kapag hindi natapos ng tagapagsalita ang kanyang pangungusap dahil naputol sila. sa pamamagitan ng isang interrupter na tumalon at nagsimula ng kanilang sariling pangungusap. Ang naantala na tao ay napahinto sa kanilang paglalakad, at ang kanyang boses ay humihina pagkatapos ng punto ng pagkaantala.

Halimbawa:

Tingnan din: Sikolohikal na oras kumpara sa oras ng orasan

Tao A: Nagpunta ako sa Disneyland [huling linggo.]

Tao B: [Gusto ko] Disneyland. Ito ang paborito kong lugar para tumambay kasama ang pamilya.

Sa halimbawa sa itaas, naantala si A pagkatapos sabihin ang "Disneyland". Binibigkas ni A ang pariralang "noong nakaraang linggo" nang dahan-dahan upang bigyan ng puwang ang pagkaantala ni B. Ang mga terminong "nakaraang linggo" at "mahal ko" ay binibigkas nang sabay-sabay, na isinasaad ng mga square bracket.

Ang masyadong mabilis na pagsasalita pagkatapos matapos ng tagapagsalita ang kanyang pangungusap ay maaari ding maging isang pagkaantala. Ipinapaalam nito na naghihintay ka sa iyong pagkakataon na magsalita sa halip na makinig at hindi pinoproseso kung ano ang sasabihin ng tagapagsalita.

Karaniwan ay may tatlong partido sa pagkaantala:

  1. Ang nagambala
  2. Ang interrupter
  3. Ang madla (na nagmamasid sa kanilang dalawa)

Bakitnaaabala ang mga tao?

Maraming dahilan ng pagkagambala ng mga tao. Malawakang inuri ng mananaliksik na si Julia A. Goldberg ang mga pagkaantala sa tatlong uri:

  1. Mga pagkagambala sa kuryente
  2. Mga pagkagambala sa kaugnayan
  3. Mga pagkaantala sa neutral

Tara na sa mga ganitong uri ng pagkaantala nang paisa-isa:

1. Mga power interruption

Ang power interruption ay kapag humihinto ang interrupter para makakuha ng power. Nagkakaroon ng kapangyarihan ang interrupter sa pamamagitan ng pagkontrol sa pag-uusap. Itinuturing ng madla na mas makapangyarihan ang mga kumokontrol sa pag-uusap.

Ang mga power interruption ay kadalasang sinasadyang pagtatangka na magmukhang mas mataas kaysa sa madla. Karaniwan ang mga ito kapag may talakayan o debate sa publiko.

Halimbawa:

S: Hindi ako naniniwalang mapanganib ang mga bakuna. [Palabas ng mga pag-aaral..]

B: [SILA NA!] Narito, tingnan ang video na ito.

Gusto ng mga nagsasalita na maramdaman na pinakinggan at nauunawaan. Kapag hinarang ni B si A, nararamdaman ni A na nilalabag at hindi iginagalang. Pakiramdam ni A ay hindi mahalaga ang kanilang sasabihin.

Nakikita ng audience si A bilang isang taong walang kontrol sa pag-uusap. Kaya naman, nawawalan ng status at kapangyarihan si A.

Pagtugon sa mga pagkaputol ng kuryente

Kapag naantala ka ng pagkaputol ng kuryente, mararamdaman mong kailangan mong igiit muli ang iyong kapangyarihan at iligtas ang mukha. Ngunit kailangan mong gawin ito nang may taktika.

Ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin ay payagan ang interrupter na abalahin ka. Ipinapaalam nito na hindi mo pinahahalagahankung ano ang dapat mong sabihin at ang iyong sarili.

Kaya, ang diskarte dito ay upang ipaalam sa humahadlang na hindi mo pinahahalagahan ang kanilang pagkaantala sa lalong madaling panahon. Huwag hayaang sabihin nila ang kanilang punto.

Para magawa ito, kailangan mong matakpan ang interrupter sa sandaling abalahin ka nila sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay tulad ng:

“Pakiusap hayaan mo akong matapos.”

Tingnan din: Mga antas ng kawalan ng malay (Ipinaliwanag)

“Sandali lang.”

“Patapusin mo ba ako?” (mas agresibo)

Sa pamamagitan ng muling paggigiit ng iyong kapangyarihan sa ganitong paraan, malamang na iparamdam mo sa kanila na walang kapangyarihan. Ang kapangyarihan sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ay bihirang pantay na naipamahagi. Ang isang partido ay may higit, ang isa ay mas kaunti.

Kaya, sila ay ma-motivate na ibalik ang kanilang kapangyarihan upang maging maganda sa harap ng madla. Ito ay lilikha ng isang cycle ng power interruptions. Ito ang makina ng mainit na debate at argumento.

Kung gusto mong lumaban, lumaban. Ngunit kung nais mong igiit muli ang iyong kapangyarihan nang mahinahon, magagawa mo iyon sa pamamagitan ng pag-iwas kung paano ipaalam mo sa interrupter na naantala ka nila. Bawiin mo ang iyong kapangyarihan, ngunit hindi mo sila magagapi.

Ang pinakamahusay na paraan para gawin ito ay ipaalam sa kanila na hindi sila nakakaabala. Maaari mong itaas ang isang kamay, ipakita sa kanila ang iyong palad, na nagpapahiwatig ng, "Mangyaring maghintay". O maaari kang tumango nang bahagya upang kilalanin ang kanilang pangangailangang makagambala habang sinasabing, “Pupunta kami sa iyo mamaya.”

Pag-iwas sa mga pagkaputol ng kuryente

Gusto mong maiwasan ang mga pagkaantala ng kuryente sa mga pag-uusap dahil ginagawa nito Yung isapartido pakiramdam hindi iginagalang at nilabag.

Nagsisimula ito sa kamalayan sa sarili. Makilahok sa mga pag-uusap na may pagnanais na makinig at maunawaan, hindi magpakita ng higit na kahusayan.

Ngunit tao tayo, pagkatapos ng lahat, at nadudulas tayo paminsan-minsan. Kung sa palagay mo ay naantala mo ang kapangyarihan ng isang tao, maaari mo itong ayusin anumang oras sa pamamagitan ng pagbibitiw sa iyong kontrol sa pag-uusap at ibalik ito sa tagapagsalita.

Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay tulad ng:

“ Sorry, sinasabi mo?”

“Pakituloy.”

2. Mga pagkaantala sa kaugnayan

Ang mga pagkaantala na ito ay hindi maganda at idinisenyo upang bumuo ng kaugnayan. Nagdaragdag sila sa pag-uusap, hindi binabawasan ito tulad ng sa mga pagkagambala ng kuryente.

Ipinapaalam sa tagapagsalita na naririnig at nauunawaan sila ng mga pagkaantala sa pakikipag-ugnayan. Kaya, mayroon silang positibong epekto.

Halimbawa:

A: Nakilala ko si Kim [kahapon].

B: [Kim?] Kapatid ni Andy?

A: Oo, siya. She’s good-looking, isn’t she?

Tandaan na kahit na-interrupted si A, hindi sila nakakaramdam ng kawalan ng respeto. Sa katunayan, pakiramdam nila narinig at naiintindihan nila dahil dinala ni B ang pag-uusap ni A. Kung binago ni B ang paksa o inatake nang personal si A kahit papaano, ito ay isang power interruption.

Hindi na kailangan ni A na muling igiit at ipagpatuloy ang kanilang punto dahil ang kanilang punto ay mahusay na kinuha.

Nagdudulot ng natural na daloy sa isang pag-uusap ang mga pagkaantala ng ugnayan, at pakiramdam ng magkabilang panig ay naririnig. Walang sumusubokone-up the other.

Ang sumusunod na clip ay isang magandang halimbawa ng tatlong tao na nag-uusap at naaantala ang kaugnayan. Walang isang pagkaantala na tila isang pagkaantala ng kuryente sa iyo- ang madla- dahil ang mga pagkaantala ay nagdadala ng pag-uusap, na nagbibigay-daan sa daloy nito:

Minsan, gayunpaman, ang mga pagkaantala sa kaugnayan ay maaaring mapagkamalan bilang mga pagkaputol ng kuryente. Maaaring sinusubukan mong kumonekta sa isang tao nang totoo, at maramdaman nilang naaabala ka.

Karaniwan itong nangyayari kapag tumugon ka sa isang bahagi ng pangungusap ng tagapagsalita, ngunit mayroon silang magandang at kapana-panabik na darating. sa bandang huli sa kanilang pananalita na hindi mo sinasadyang na-block.

Ang punto ay: Kung naramdaman nilang naantala, naantala sila.

Malamang, maaaring hindi nila sapat ang kamalayan sa sarili upang maunawaan na ikaw lamang sinusubukang kumonekta. Sa anumang kaso, dapat mong ibalik sa kanila ang sahig kung sa tingin nila ay nagambala sila.

Kung naniniwala kang maaaring napagkamalan mong pagkaputol ng kuryente ang pagkaantala ng kaugnayan, gawin ito:

Sa halip na hilingin ang kontrol ng ang pag-uusap pabalik, tingnan kung paano kumikilos ang interrupter pagkatapos ka nilang abalahin.

Kung ito ay pagkaputol ng kuryente, susubukan nilang tanggapin ang lahat para sa kanilang sarili, na iiwan ka sa iyong hindi naipahayag na punto. Kung ito ay isang pagkaantala ng kaugnayan, malamang na mapagtanto nilang naantala sila at hihilingin kang magpatuloy.

Gayundin, nakakatulong na tandaan na ang mga pagkaantala ng kaugnayan ay higit pamalamang na mangyari sa isa-sa-isang pakikipag-ugnayan kaysa sa power interruptions. Walang madlang mapabilib.

3. Mga neutral na pagkaantala

Ito ay mga pagkaantala na hindi naglalayong makakuha ng kapangyarihan, at hindi rin nilalayon na bumuo ng koneksyon sa speaker.

Gayunpaman, ang mga neutral na pagkaantala ay maaaring maling isipin bilang mga pagkagambala ng kuryente.

Ang mga tao ay mga hierarchical na hayop na labis na nagmamalasakit sa kanilang katayuan. Kaya, malamang na mali ang pagkaunawa natin sa kaugnayan at mga neutral na pagkaantala bilang mga pagkagambala sa kuryente. Ang mga power interruption ay bihirang mapagkakamalan bilang koneksyon o neutral interruptions.

Ang pag-unawa sa isang puntong ito ay magdadala sa iyong mga social skills sa susunod na antas.

Ang mga dahilan para sa neutral interruptions ay kinabibilangan ng:

a ) Ang pagiging excited/emosyonal

Ang mga tao ay pangunahing mga nilalang ng emosyon. Bagama't tila perpekto at sibilisado na ang isang tao ay dapat munang tapusin ang kanilang punto at pagkatapos ay ang isa pang tao ay dapat magsalita, ito ay bihirang mangyari.

Kung ang mga tao ay magsasalita ng ganoon, ito ay tila robotic at hindi natural.

Kapag naabala ang mga tao, madalas itong emosyonal na reaksyon sa narinig lang nila. Ang mga damdamin ay nangangailangan ng agarang pagpapahayag at pagkilos. Mahirap i-pause ang mga ito at hintayin na matapos ng kausap ang kanilang punto.

b) Mga istilo ng komunikasyon

May iba't ibang istilo ng komunikasyon ang mga tao. May mabilis magsalita, may mabagal. Nakikita ng ilan na nakakagambala ang mga mabilisang pag-uusap;ang ilan ay nakikita ang mga ito bilang natural. Ang hindi pagkakatugma sa mga istilo ng komunikasyon ay humahantong sa mga neutral na pagkaantala.

Ang isang maling pagsisimula , halimbawa, ay kapag naantala mo ang isang tao dahil sa tingin mo ay natapos na niya ang kanyang iniisip ngunit hindi pa. Malamang na mangyari ito kapag nakikipag-usap ka sa isang mabagal na tagapagsalita.

Gayundin, ang komunikasyon ng mga tao ay lubos na naiimpluwensyahan ng mga taong natutong magsalita sa kanilang paligid. Ang mga magalang na magulang ay nagpapalaki ng magalang na mga bata. Ang mga nagmumura sa mga magulang ay nagpapalaki ng mga nagmumura sa mga bata.

b) Ang pagdalo sa isang bagay na mas mahalaga

Ito ay nangyayari kapag ang interrupter ay muling nagdidirekta ng atensyon sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa patuloy na pag-uusap.

Para sa halimbawa:

A: Nakita ko itong kakaibang panaginip [kagabi..]

B: [Teka!] Tumatawag ang nanay ko.

Kahit na may bahid ng kawalang-galang si A, mauunawaan nila na mas mahalaga ang pagdalo sa tawag ng iyong ina.

c) Mga kondisyon sa kalusugan ng isip

Mga may Autism at ADHD ay madaling makagambala sa iba.

Bigyang-pansin ang mga nonverbal

Ang tunay na intensyon ng isang tao ay madalas na na-leak sa kanilang nonverbal na komunikasyon. Kung bibigyan mo ng pansin ang tono ng boses at ekspresyon ng mukha, madali mong matutukoy ang pagkaputol ng kuryente.

Ang mga power interrupter ay kadalasang nagbibigay sa iyo ng ganitong pangit, mapagpakumbaba na tingin kapag sila ay naaabala.

Malamang na sarcastic at volume, malakas ang tono ng boses nila. Maiiwasan nila ang pakikipag-eye contact sa iyo sa paraang“Nasa ilalim ka sa akin. Hindi ako makatingin sa iyo.”

Sa kabilang banda, ang mga rapport interrupter ay hahadlang sa iyo sa pamamagitan ng tamang eye contact, pagtango, ngiti, at kung minsan ay tawanan.

Thomas Sullivan

Si Jeremy Cruz ay isang bihasang psychologist at may-akda na nakatuon sa paglutas ng mga kumplikado ng isip ng tao. Sa hilig sa pag-unawa sa mga intricacies ng pag-uugali ng tao, si Jeremy ay aktibong kasangkot sa pananaliksik at pagsasanay para sa higit sa isang dekada. Siya ay mayroong Ph.D. sa Psychology mula sa isang kilalang institusyon, kung saan nagdadalubhasa siya sa cognitive psychology at neuropsychology.Sa pamamagitan ng kanyang malawak na pananaliksik, si Jeremy ay nakabuo ng malalim na pananaw sa iba't ibang sikolohikal na phenomena, kabilang ang memorya, persepsyon, at mga proseso ng paggawa ng desisyon. Ang kanyang kadalubhasaan ay umaabot din sa larangan ng psychopathology, na nakatuon sa pagsusuri at paggamot ng mga sakit sa kalusugan ng isip.Ang hilig ni Jeremy sa pagbabahagi ng kaalaman ay nagbunsod sa kanya na itatag ang kanyang blog, Understanding the Human Mind. Sa pamamagitan ng pag-curate ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan ng sikolohiya, nilalayon niyang bigyan ang mga mambabasa ng mahahalagang insight sa mga kumplikado at nuances ng pag-uugali ng tao. Mula sa mga artikulong nakakapukaw ng pag-iisip hanggang sa mga praktikal na tip, nag-aalok si Jeremy ng komprehensibong plataporma para sa sinumang naglalayong pahusayin ang kanilang pag-unawa sa isip ng tao.Bilang karagdagan sa kanyang blog, inilaan din ni Jeremy ang kanyang oras sa pagtuturo ng sikolohiya sa isang kilalang unibersidad, na nag-aalaga sa mga isipan ng mga naghahangad na psychologist at mananaliksik. Ang kanyang nakakaengganyo na istilo ng pagtuturo at tunay na pagnanais na magbigay ng inspirasyon sa iba ay ginagawa siyang lubos na iginagalang at hinahangad na propesor sa larangan.Ang mga kontribusyon ni Jeremy sa mundo ng sikolohiya ay lumampas sa akademya. Nag-publish siya ng maraming mga papeles sa pananaliksik sa mga istimado na mga journal, inilalahad ang kanyang mga natuklasan sa mga internasyonal na kumperensya, at nag-aambag sa pagbuo ng disiplina. Sa kanyang matinding dedikasyon sa pagsusulong ng ating pag-unawa sa isip ng tao, patuloy na binibigyang-inspirasyon at tinuturuan ni Jeremy Cruz ang mga mambabasa, naghahangad na mga psychologist, at mga kapwa mananaliksik sa kanilang paglalakbay tungo sa paglutas ng mga kumplikado ng isip.