Paano inisin ang isang passiveaggressive na tao

 Paano inisin ang isang passiveaggressive na tao

Thomas Sullivan

Ang passive-aggressive na tao ay isa na may posibilidad na gumamit ng passive-aggressive na istilo ng komunikasyon. Kapag ang mga karapatan ng isang tao ay natapakan o kapag ang kanilang mga layunin ay nabigo ng iba, maaari silang kumilos:

  • Passively = Do nothing
  • Aggressively = Bawiin ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng pagtapak sa mga karapatan ng iba
  • Passive-aggressively = Hindi direktang pagsalakay
  • Assertively = Bawiin ang kanilang mga karapatan nang wala pagtapak sa mga karapatan ng iba

Ang parehong passive-aggression at assertiveness ay nasa gitna sa pagitan ng passivity at aggression, ang dalawang extremes, ngunit sila ay naiiba sa isang pangunahing aspeto.

Habang tinitiyak ng paninindigan na ang mga karapatan at pangangailangan ng ibang tao ay pinangangalagaan, ang passive aggression ay hindi.

Ang passive aggression ay hindi direktang pagsalakay. Ang mga passive-aggressive na tao ay hindi direktang lumalabag sa mga pangangailangan at karapatan ng iba. Ito ay isang mahinang anyo ng pagsalakay, ngunit ito ay pagsalakay pa rin.

Mga halimbawa ng passive-aggressive na pag-uugali

Lilinawin ng mga sumusunod na halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pasibo-agresibo:

Sumasang-ayon, at pagkatapos ay lumipat

Ang mga taong pasibo-agresibo ay nag-iisip na ang paghaharap ay katumbas ng pagsalakay, at wala silang konsepto ng pagiging mapamilit. Kung hihilingin mo sa kanila na gumawa ng isang bagay, hindi nila sasagutin ang "Hindi" para maiwasang direktang masaktan ka (Pagsalakay). Ngunit hindi rin nila gagawin ang gawaing napagkasunduan nilang gawin (Passive aggression).

Sa ganitong paraan, silamagtagumpay sa parehong hindi nakakasakit sa iyo at, sa huli, pagkakaroon ng kanilang sariling paraan. Kadalasan, kapag nakita mong hindi nila nagawa ang bagay, huli na para harapin sila. Sa tingin mo mas mabuting patayin mo ang iyong sarili kaysa mag-aksaya ng oras na harapin sila.

“Okay lang ako” o “Okay lang”

Kapag may nagsabing “Okay lang ako” o “ Ayos lang” ngunit ang kanilang metacommunication (tono, body language, atbp.) ay nakikipag-usap kung hindi, sila ay nagiging passive aggressive. Naiinis sila sa iyo ngunit hindi nila ito direktang ipinapahayag sa pamamagitan ng kanilang mga salita.

Sinadyaang kalimutan

Ito ay may kaugnayan sa pagsang-ayon at pagkatapos ay lumipat, ang pagkakaiba ay nagkakaroon ang tao ng isang makatwirang palusot, sa kasong ito- paglimot.

Kapag sinabi ng mga tao na nakalimutan nilang gawin ang isang bagay, ito ay isang mapagkakatiwalaang dahilan dahil ang mga tao ay madaling makalimot.

Ngunit kapag ito ay nanggaling sa isang taong karaniwan nang hindi ganoon kalimot o sadyang hindi maaaring kalimutan ang gawain dahil sa kahalagahan nito, malaki ang posibilidad na sinadya nitong kalimutan.

Ang isa pang anyo ng gayong passive-aggressive na pag-uugali ay ang pag-iwan sa mga bagay na kalahating tapos na o pag-iwan sa ilang bagay na hindi nagagawa. Kapag ayaw gawin ng mga tao ang gawaing itinalaga sa kanila, maaari nilang iwanan itong kalahating tapos. Ito ay, muli, isang hindi direktang paraan upang ipahayag ang poot at sama ng loob.

Mga sinasadyang pagkakamali

Ang isang empleyado na binigyan ng isang gawain na hindi nila gustong gawin ay maaaring gumawa ng mga sinasadyang pagkakamalisirain ang proyekto kung magagawa nila ito nang walang malubhang kahihinatnan. Karaniwan itong isang passive-aggressive na pagtatangka upang matiyak na hindi na sila muling bibigyan ng parehong mga gawain.

Balik-kamay na mga papuri

Ang isang backhanded na papuri ay isang insulto na itinago bilang isang papuri para mawala ang dulo. ng insulto at gawin itong hindi direktang direkta.

Halimbawa, ang pagsasabi ng isang bagay tulad ng "Nakakagulat na mabuti ang iyong trabaho" ay nagpapahiwatig na madalas itong hindi maganda. At ang pagsasabi ng "You look beautiful today" sa isang tao ay nagpapahiwatig na hindi sila maganda sa ibang mga araw.

Tandaan dito na ang passive aggression ay tungkol sa layunin. Baka may magsabi ng, “You look beautiful today” na walang balak magtago ng insulto. Maaaring partikular na maganda ang pananamit mo ngayon. Mas binigyan mo ng pansin ang salitang "ngayon" habang hindi nila iniisip ang kanilang papuri.

Katahimikan at pag-alis

Ito marahil ang pinakakaraniwang anyo ng passive aggression sa mga relasyon. Ang mga taong malapit sa atin ay natural na gustong makipag-ugnayan sa atin. Ang pag-withdraw at tahimik na pagtrato ay nagpapahiwatig ng “Galit ako sa iyo” nang hindi direktang agresibo.

Bakit ang mga tao ay kumikilos nang pasibo-agresibo

Tulad ng nakita mo, ang mga tao ay kumikilos nang pasibo-agresibo kapag sila gustong magpakita ng agresyon nang hindi direkta. Hindi sila maaaring magpakita ng direktang pagsalakay dahil sa takot na masaktan ang iba sa kanilang mukha. Gayunpaman, ayaw nilang maging passive sa parehong oras.

Ang passive aggression aykadalasan ay isang tugon sa pinaghihinalaang o tunay na kawalan ng katarungan. Ang passive aggressive na pag-uugali ay kadalasang nagmumula sa mga taong malapit sa atin dahil sila ang pinakamahalagang hindi makasakit sa atin nang direkta.

Ang layunin ng passive-aggressive na pag-uugali ay ipadala ang mensaheng ito sa ibang tao:

“Sa huli, ang aking mga pangangailangan at kagustuhan ang mangingibabaw kaysa sa iyo.”

Ito ay isang win-lose orientation kung saan ang passive-aggressive na tao ay nagsisikap na makapuntos kaysa sa kausap.

Nakakainis ang passive-aggressive na pag-uugali, at natural na gusto mong balikan ang mga passive-aggressive na tao. Ang paraan para inisin ang isang passive-aggressive na tao ay ang biguin ang kanilang layunin.

Kadalasan, ang mga tao ay tumutugon sa passive-aggressive na may agresyon, na nagdudulot ng matinding kasiyahan sa passive-aggressive na tao. Ito ay nagsasabi sa kanila na ang kanilang diskarte sa asar ka off patagong gumana. Bilang resulta, pinapalakas lamang nito ang kanilang pag-uugali.

Tatalakayin sa susunod na seksyon kung paano epektibong inisin ang isang passive-aggressive na tao.

Mga paraan upang inisin ang mga passive-aggressive na tao

1. Confrontation

Assertive, not aggressive, confrontation is the best way to frustrate the goals of a passive-aggressive person. Kita mo, ang mga passive-aggressive na tao ay napopoot sa komprontasyon. Hindi nila ito istilo.

Kapag naabutan mo sila sa sandaling ito at pinaninindigan mo ang iyong sarili nang may paninindigan, mahuhuli mo sila nang wala sa bantay. Binuksan mo ang kanilang pabalat at inilantadang kanilang hubad na poot. Pinipilit nitong baguhin ang kanilang istilo at maging mas direkta.

Halimbawa, sa halip na tumugon nang may katahimikan o "Salamat" sa komentong, "Nakakagulat na maganda ang gawa mo", maaari kang tumugon sa pamamagitan ng mahinahong pagsasabi ng, “Kaya kadalasan hindi maganda?”

Tingnan din: Ang sikolohiya ng mga taong nagpapakita ng sarili

Sa ganitong paraan, nalantad mo sila, at napilitan silang umatras dahil ayaw nila ng komprontasyon.

Bihira, makikita mo may nagsasabing, “Oo, kadalasan ay masama”. Direktang pagsalakay iyon, at ang taong makakapagsabi ng ganoong bagay ay hindi na kailangang maging pasibo-agresibo sa simula pa lang.

Narito kung bakit hindi gumagana ang agresibong paghaharap:

Bilang nabanggit kanina, ito ay hudyat ng tagumpay sa kanila. Nangangahulugan ito na sila ay matagumpay sa pagkuha sa ilalim ng iyong balat. Ang isang agresibong tugon ay nagmumukha ka ring masama dahil ang iyong tugon ay tila hindi katimbang sa kanilang mas mahina, mas passive na pagsalakay.

Para lumala ang mga bagay, maaari silang magdagdag ng asin sa sugat sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay tulad ng, "Huminahon ka! Bakit mo pinag-isipan ang lahat?" alam na alam nila na ang kanilang layunin ay talagang pagbutihin kayong lahat.

Isipin na tumugon sa "Ang iyong trabaho ay nakakagulat na mabuti" sa pamamagitan ng pagsigaw pabalik:

"ANO ANG IBIG SABIHIN MO NA MABUTI?"

Nakikita mo ang pagkakaiba? Ang paninindigan sa paninindigan ang kadalasang pinakamahusay na diskarte.

2. Paglalantad ng mga motibo

Ito ay isang hakbang na lampas sa mapamilit na paghaharap. Talagang sasabihin mo sa kanila kung bakit nila ginagawa kung anoginagawa nila. Ang kagandahan ng diskarteng ito ay nakakatugon ka hangga't maaari nang hindi nagiging agresibo.

Halimbawa, ang pagtugon sa passive-aggressive na "Okay lang ako" na tulad ng:

“You know what: Hindi mo kailangang gawin iyon. Maaari mong sabihin sa akin na hindi ka okay kapag hindi ka."

Hindi lang nito inilalantad ang kanilang mga operasyon kundi pati na rin ang kanilang mga motibo. Kapag nalantad ang mga motibo, hindi mo mapaparamdam ang taong iyon na mas hubo't hubad.

Kung isa kang employer, maaari mong harapin ang empleyadong umalis sa trabaho nang kalahating tapos sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay tulad ng:

“Kung ayaw mong gawin, pwede mo sanang sabihin sa akin. Ako na mismo ang gumawa nito.”

Kapag humarap ka sa antas ng mga motibo, senyales ka sa kanila na hindi gagana sa iyo ang kanilang passive-aggressive na 'laro'.

3. Tit-for-tat

Madalas na nagtagumpay ang passive-aggressive na pag-uugali na nakakainis sa atin. Ang problema ay: Hindi namin maipahayag ang aming inis sa karamihan ng mga kaso. Sa halip, maaari nating ibalik ang parehong laro sa kanila: Maaari tayong tumugon sa passive aggression na may passive aggression.

Ang kabaligtaran ng diskarteng ito, kapag naisakatuparan nang maayos, ay ito ay isang pagkakaiba-iba ng paglalantad ng kanilang diskarte sa motibo. Sa pamamagitan ng paglalaro ng parehong laro pabalik sa kanila, ipinapakita mo sa kanila kung gaano sila katawa-tawa.

Pinipilit din nitong ilagay ang kanilang sarili sa iyong mga posisyon at iparamdam sa kanila kung gaano nakakainis sa iyo ang kanilang passive aggression.

Ang susi sa pagpapatupad ng diskarteng itowell ay pagiging pasibo-agresibo sa kanila sa parehong paraan kung saan sila ay naging pasibo-agresibo sa iyo.

Halimbawa, kung binato ka nila ng mga backhanded na papuri, gagawin mo rin ito. Kung sasabihin nilang, “Okay lang ako” sasabihin mo rin iyan kapag galit ka, siyempre, siguraduhing iba ang sinasabi ng tono at wika ng katawan mo.

Ang tanging downside ng technique na ito ay bigyan sila ng bahid ng kasiyahan na gumana ang kanilang passive aggression. Kung hindi, hindi ka mapipilitang sumagot ng pasibo nang agresibo.

Gayunpaman, ang mga pakinabang ng pagkainis sa kanila pabalik sa ganitong paraan ay maaaring mas malaki kaysa sa anumang kasiyahang makukuha nila mula rito. Ito ay uri ng pwersa sa kanila sa isang sulok. Kung muli silang bumangon, masisiyahan ka na gumana ang iyong kontra-diskarteng . Kung dumating ka sa puntong ito, malamang na tinuruan mo na sila ng aralin sa ngayon.

Tingnan din: 5Step na gabay sa interpretasyon ng panaginip

4. Non-reaksyon

Ang hindi pagtugon sa passive-aggressive na pag-uugali sa anumang anyo o anyo ay ang pinakatiyak na paraan para inisin ang isang passive-agresibong tao. Bagama't maaaring epektibo ito sa pang-asar sa kanila, hindi ito gaanong mabuti para sa iyong sariling kalusugang pangkaisipan.

Bagay na bagay, ang passive aggression ay dumarating sa ating balat, lalo na kapag ito ay nagmumula sa mga taong pinapahalagahan natin. Kung hindi tayo tumugon dito, tinuturuan natin sila na ang kanilang passive aggression ay hindi.gumagana.

Ngunit, ang problema sa passive na diskarte na ito ay ang pananakit ay patuloy na bubuo. Maaari kang maglagay ng kalmado at hindi reaktibong mukha nang ilang sandali. Ngunit kung patuloy silang magiging pasibong agresibo, malamang na sumuko ka at pumutok sa ilalim ng panggigipit, at gagawa ng agresyon.

Ang diskarteng ito ay nangangailangan ng maraming panloob na gawain upang matagumpay na makaalis. Kailangan mong magkaroon ng isang tiyak na antas ng karunungan sa iyong mga damdamin.

Thomas Sullivan

Si Jeremy Cruz ay isang bihasang psychologist at may-akda na nakatuon sa paglutas ng mga kumplikado ng isip ng tao. Sa hilig sa pag-unawa sa mga intricacies ng pag-uugali ng tao, si Jeremy ay aktibong kasangkot sa pananaliksik at pagsasanay para sa higit sa isang dekada. Siya ay mayroong Ph.D. sa Psychology mula sa isang kilalang institusyon, kung saan nagdadalubhasa siya sa cognitive psychology at neuropsychology.Sa pamamagitan ng kanyang malawak na pananaliksik, si Jeremy ay nakabuo ng malalim na pananaw sa iba't ibang sikolohikal na phenomena, kabilang ang memorya, persepsyon, at mga proseso ng paggawa ng desisyon. Ang kanyang kadalubhasaan ay umaabot din sa larangan ng psychopathology, na nakatuon sa pagsusuri at paggamot ng mga sakit sa kalusugan ng isip.Ang hilig ni Jeremy sa pagbabahagi ng kaalaman ay nagbunsod sa kanya na itatag ang kanyang blog, Understanding the Human Mind. Sa pamamagitan ng pag-curate ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan ng sikolohiya, nilalayon niyang bigyan ang mga mambabasa ng mahahalagang insight sa mga kumplikado at nuances ng pag-uugali ng tao. Mula sa mga artikulong nakakapukaw ng pag-iisip hanggang sa mga praktikal na tip, nag-aalok si Jeremy ng komprehensibong plataporma para sa sinumang naglalayong pahusayin ang kanilang pag-unawa sa isip ng tao.Bilang karagdagan sa kanyang blog, inilaan din ni Jeremy ang kanyang oras sa pagtuturo ng sikolohiya sa isang kilalang unibersidad, na nag-aalaga sa mga isipan ng mga naghahangad na psychologist at mananaliksik. Ang kanyang nakakaengganyo na istilo ng pagtuturo at tunay na pagnanais na magbigay ng inspirasyon sa iba ay ginagawa siyang lubos na iginagalang at hinahangad na propesor sa larangan.Ang mga kontribusyon ni Jeremy sa mundo ng sikolohiya ay lumampas sa akademya. Nag-publish siya ng maraming mga papeles sa pananaliksik sa mga istimado na mga journal, inilalahad ang kanyang mga natuklasan sa mga internasyonal na kumperensya, at nag-aambag sa pagbuo ng disiplina. Sa kanyang matinding dedikasyon sa pagsusulong ng ating pag-unawa sa isip ng tao, patuloy na binibigyang-inspirasyon at tinuturuan ni Jeremy Cruz ang mga mambabasa, naghahangad na mga psychologist, at mga kapwa mananaliksik sa kanilang paglalakbay tungo sa paglutas ng mga kumplikado ng isip.