Hoe een vermijder texten (Tips voor FA & DA)

 Hoe een vermijder texten (Tips voor FA & DA)

Thomas Sullivan

Gehechtheidsstijlen geven vorm aan de manier waarop we contact maken met anderen, vooral met romantische partners. Ze worden gevormd in de vroege kindertijd en worden gedurende het hele leven versterkt. Iemand kan een veilige of onveilige gehechtheidsstijl ontwikkelen op basis van interacties met primaire verzorgers in de vroege kindertijd.

Mensen met een veilige gehechtheidsstijl kunnen gezonde relaties aangaan met anderen en met zichzelf.

Mensen met onzekere hechtingsstijlen hebben trauma's en verwaarlozing opgelopen in hun kindertijd. Ze vinden het moeilijk om gezonde relaties met anderen en met zichzelf te vormen.

De manier waarop we contact maken met anderen is vaak een weerspiegeling van de manier waarop we contact maken met onszelf.

Onzekere gehechtheidsstijl is er in twee types:

  1. Angstig
  2. Vermijdend

Angstig gehechte individuen zijn afhankelijk van hun relaties voor hun zelfidentiteit en vervulling. Ze ervaren een hoge mate van angst en verbondenheid in relaties.

Vermijdende individuen, aan de andere kant, hebben de neiging om hechte relaties te vermijden. Ze hebben de neiging om zich terug te trekken uit relaties. Als gevolg daarvan vinden hun partners het moeilijk om zich diep met hen te verbinden, wat hun relatie negatief beïnvloedt.

Hoe sms'en en vermijden

Je gehechtheidsstijl beïnvloedt hoe je communiceert, omdat communicatie het centrale onderdeel is van het contact met anderen. Met de vooruitgang van het internet en mobiele technologieën gebeurt veel communicatie tegenwoordig via sms.

Gehechtheidsstijlen veroorzaken al veel misverstanden en miscommunicatie. Het wordt nog veel erger als je er ook nog sms'jes bij doet.

Sms'en is misschien wel de slechtste vorm van communicatie. Geen non-verbale signalen. Geen onmiddellijke feedback van de andere persoon. Wachten tot ze terug sms'en. Deze dingen maken interpersoonlijke communicatie, die al kwetsbaar is, zwakker.

Belangrijkste punten om te onthouden als je een vermijder sms't:

1. Sms-frequentie

Tijdens de eerste stadia van iemand leren kennen, vermijden vermijden vermijders meestal sms'jes. Je zult merken dat ze niet te veel sms'jes sturen. Ze hebben tijd en ruimte nodig om je te leren kennen voordat ze je vrijer kunnen sms'en.

Zie ook: Angst voor verantwoordelijkheid en de oorzaken ervan

Vermijd om hen in deze fase te bombarderen met teksten.

2. Directheid

Vermijders hebben de neiging om direct te zijn in hun communicatie. Ze maken dingen niet mooier dan ze zijn en vertellen je precies wat ze denken. Dit kan soms onbeleefd overkomen. Ze laten je al vroeg weten of ze wel of niet geïnteresseerd zijn om je te leren kennen.

Als je een vermijder sms't, probeer dan zo direct mogelijk te zijn. Hoe opener je tegen hem of haar bent, hoe waarschijnlijker het is dat hij of zij zich naar jou zal openstellen.

3. Relatiefase

Vermijders vermijden communicatie in het beginstadium van de kennismaking, maar sms'en vaak als ze wederzijdse interesse voelen. Naarmate de relatie vordert, sms'en ze minder vaak om een van de volgende redenen:

a. De relatie is te hecht geworden en ze hebben de behoefte om zich terug te trekken

Probeer in deze situatie niet zoveel te sms'en. Geef ze tijd en ruimte om hun angsten te verwerken. Als ze open genoeg tegen je zijn om hun zorgen te uiten, probeer ze dan te helpen om hun angst voor een verbinding te overwinnen.

b. Ze voelen zich op hun gemak in de relatie en hebben minder behoefte om contact te zoeken.

Niet zo vaak sms'en wordt een nieuwe norm in de relatie, en dat is oké. Onregelmatige sms'jes zullen je niet storen als je een veilig gehecht persoon bent. Als je echter een angstig gehecht persoon bent, kun je het gevoel hebben dat je behoefte aan contact niet wordt beantwoord.

In dat geval is het het beste om je behoeften aan je partner kenbaar te maken en een gemeenschappelijke basis te vinden.

4. Terug sms'en

Vermijders hebben de neiging om langzaam terug te sms'en, behalve als ze geïnteresseerd zijn. Als ze niet op hun hoede zijn en zich veilig voelen in een relatie, zullen ze vaker en sneller terug sms'en.

Als ze je niet terug sms'en, vat dat dan niet meteen op als een teken dat ze ongeïnteresseerd zijn. Het kan zijn dat ze je aan het analyseren zijn. Zoek meer contact zodat ze zich meer kunnen openstellen. Als ze na verloop van tijd sms'jes blijven vermijden en zich niet al te veel openstellen, getuigt dat van desinteresse.

5. Spanning

Vermijders trekken zich terug van hun partners als ze gestrest zijn. Dit betekent dat ze hun partner niet zoveel of helemaal niet zullen sms'en als ze stressvolle tijden doormaken.

Als je merkt dat een vermijder stress heeft, stuur hem dan geen sms'jes. Geef hem de tijd en de ruimte om met zijn stress om te gaan. Als hij je om troost vraagt, troost hem dan, maar overlaad hem niet met informatie.

Vermijdende hechtingsstijlen

De vermijdende gehechtheidsstijl heeft twee subtypes:

  1. Angstig-vermijdend
  2. Afwijzend-ontwijkend

Angstige vermijders ervaren een hoge angst in relaties. Ze willen en vrezen tegelijkertijd hechte relaties. Ze zijn meestal mensen-pleasers met een laag gevoel van eigenwaarde.

Ontwijkende vermijders ervaren niet veel angst in relaties. Ze vinden hechte relaties onbelangrijk. Ze hechten meer waarde aan onafhankelijkheid dan aan verbondenheid. Ze hebben meestal een hoog gevoel van eigenwaarde.

Om de verschillen tussen deze twee hechtingsstijlen te begrijpen, bekijk het angstig-vermijdend vs. afwijzend-vermijdend artikel.

Hoe een angstige vermijder texten

Alle punten die hierboven zijn genoemd voor vermijders zijn van toepassing. Daarnaast moet je nog een paar dingen in gedachten houden als je specifiek sms't met een angstige vermijder:

1. Veel sms'en

Als een angstige vermijder veel sms't, is hij waarschijnlijk meer angstig dan vermijdend. In dit geval is zijn gedrag vergelijkbaar met dat van iemand met een angstige gehechtheidsstijl.

Je moet alert zijn en zo veel mogelijk reageren. Als je het niet kunt bijhouden, laat het hen dan weten zodat ze hun sms'jes kunnen afzwakken en je in het midden kunnen ontmoeten.

2. Achtbaan van sms'jes

Angstige vermijders zullen je soms veel sms'en en op andere momenten zullen ze je zelden of helemaal niet sms'en. Dit is hun typische warm-en-koud gedrag dat zich uit in sms'en.

Hun sms-frequentie hangt af van hun emotionele toestand. Omdat ze de neiging hebben om een chaotisch gevoelsleven te hebben, lijkt hun sms'en ook chaotisch.

Je zult het domino-effect voelen als ze stress ervaren op andere gebieden in hun leven.

Stop met sms'en en laat ze hun stress verwerken.

3. Een FA activeren = niet sms'en

Angstige vermijders trekken zich intens terug wanneer ze relationele stress ervaren, d.w.z. wanneer hun partner iets zegt of doet dat hen triggert.

Veel voorkomende triggers voor angstige vermijders zijn gedragingen die blijk geven van een gebrek aan vertrouwen en kritiek.

Als je sms't met een angstige vermijder, vermijd dan geheimzinnig en zeer kritisch te zijn. Zeg geen dingen zoals:

"Ik wil je iets vertellen, maar dat kan ik nu niet."

Als je een relatie hebt met een angst-vermijder, zul je merken dat hij of zij altijd een reden heeft om je niet te sms'en - stress of getriggerd worden.

4. Niet sms'en

Als je angstig-vermijdende partner geen contact met je opneemt via sms of telefoon en je weet zeker dat hij/zij niet gestrest of getriggerd is, kan het zijn dat hij/zij je aan het testen is. Angstig-vermijdende partners testen hun partners soms door zich terug te trekken.

Ze willen zien of je ze terug wilt winnen en voor ze wilt vechten.

Als dit het geval is, stel hen dan gerust dat je om hen geeft.

5. Wachten op een sms terug

Wachten op een sms'je kan een angstige vermijder in een nieuwe relatie pijn doen. Als ze niet meteen een sms'je terug krijgen, zullen ze de situatie interpreteren volgens hun "ik ben verraden" onderbewuste wond.

Ze beschuldigen je ervan dat je iemand anders sms't of zeggen dat je ze niet echt leuk vindt.

Geef ze een goede reden waarom je niet meteen terug sms'te om hun angsten te sussen.

Hoe je een afwijzende ontwijker sms't

Alle algemene punten voor de vermijdende hechtingsstijl zijn van toepassing. Bovendien moet je een aantal specifieke dingen in gedachten houden als je een afwijzende vermijdende sms'er sms't:

1. Zelden sms'en = standaardmodus

Onregelmatig of helemaal niet sms'en is de standaard manier van bestaan voor afwijzende vermijdende mensen die meer waarde hechten aan onafhankelijkheid dan aan verbondenheid. Ze zullen zelden pogingen doen om contact te zoeken. Ze hebben niet dezelfde behoefte aan verbondenheid als mensen met andere hechtingsstijlen.

Probeer het minimale uitreiken niet persoonlijk op te vatten. Het is gewoon zoals ze zijn en dat hoeft niet te betekenen dat ze niet geïnteresseerd zijn.

2. Veel sms'en

Te veel sms'en kan een afwijzend-vermijdend persoon snel overweldigen. Ze hebben vaak een lage dunk van mensen die het liefst de hele dag sms'en en denken dat ze niets beters te doen hebben.

Ontwijkende vermijders focussen veel op zichzelf en sms'en naar anderen (focussen op anderen) staat in de weg van focussen op zichzelf. Hun onafhankelijkheid wordt bedreigd en ze trekken zich terug.

Vermijd koste wat kost het bombarderen met sms'jes, ongeacht hun huidige emotionele toestand.

3. Langzaam terug sms'en

Ontwijkende vermijders houden niet van direct heen-en-weer sms'en, tenzij het dringend is of ze echt geïnteresseerd zijn. Hun typische reactie is dat ze de tijd nemen om terug te sms'en. Voor hen maakt het niet uit wanneer je terug sms't, zolang je maar terug sms't.

Als een afwijzende ontwijker er te lang over doet om terug te sms'en, probeer het dan niet te persoonlijk te maken. Ze zullen uiteindelijk wel reageren als je iets voor hen betekent.

4. Indirecte teksten

Ontwijkende vermijders zullen nauwelijks plannen maken, zelfs niet met hun romantische partners. Plannen willen maken met iemand staat voor hen gelijk aan iemand nodig hebben. Iemand nodig hebben staat voor hen gelijk aan zwakte.

Als je plannen maakt met een afwijzend-vermijdend persoon en hem iets vraagt als:

"Spreken we af in het weekend?"

Je hebt ze in een lastig parket gebracht.

Ze hebben de neiging om direct te zijn in hun communicatie, maar ze hebben ook de neiging om conflicten te vermijden. Als ze 'Ja' zeggen, betekent dit dat ze je willen ontmoeten. Zwak.

Als ze 'Nee' zeggen, kun je boos worden. Slecht voor de relatie.

Dus geven ze een indirect antwoord, zoiets als:

"Ik moet zondag naar een seminar."

Door zoiets te zeggen, bespaar je hen een 'Ja' of een 'Nee'. Het laat hen ook testen of je serieus bent over de ontmoeting. Want als je dat bent, zul je aandringen op de ontmoeting. En als je hebt aangedrongen, ben jij de zwakke. Niet zij.

Wanneer afwijzende vermijders indirect met je communiceren, haal ze er dan uit door ze te vragen directer te zijn.

5. Beknopte teksten

Ontwijkende vermijders zijn zuinig met hun woorden. Ze draaien er niet omheen, zelfs niet met indirecte antwoorden. Dus sms'en met iemand wiens communicatiestijl alle kanten op gaat, kan frustrerend voor ze zijn.

Kom ter zake of val ze helemaal niet lastig met berichten.

6. Hun teksten negeren

Wat gebeurt er als je de teksten van een afwijzende ontwijker negeert?

In tegenstelling tot angstig gehechte mensen, hebben afwijzende vermijders de neiging om het niet erg te vinden als anderen hen niet meteen terug sms'en. Ze projecteren hun behoeften aan onafhankelijkheid op anderen en concluderen zoiets als:

"Ze zullen het wel druk hebben."

Als je hun sms'jes echter volledig negeert en helemaal niet antwoordt, zullen afwijzende vermijders je gaan haten en je uit hun leven bannen.

7. Een deel van het bericht beantwoorden

Omdat afwijzende vermijders sms'jes meestal zien als tijdverspilling, zullen ze soms proberen de sms'jes in te korten door slechts een deel van het bericht te beantwoorden. Meestal het deel dat geen lang antwoord vereist.

Zie ook: Misantropietest (18 Items, onmiddellijke resultaten)

Dit kan frustrerend zijn voor hun partner, die zich ontkracht voelt. In plaats van toe te staan dat dit de norm wordt, kun je iets zeggen als:

"Je hebt X nog niet beantwoord."

Weiger om verder te gaan met het gesprek tenzij ze antwoord geven op X. Laat je niet zo gemakkelijk ontslaan.

Thomas Sullivan

Jeremy Cruz is een ervaren psycholoog en auteur die zich toelegt op het ontrafelen van de complexiteit van de menselijke geest. Met een passie voor het begrijpen van de fijne kneepjes van menselijk gedrag, is Jeremy al meer dan een decennium actief betrokken bij onderzoek en praktijk. Hij heeft een Ph.D. in psychologie aan een gerenommeerd instituut, waar hij zich specialiseerde in cognitieve psychologie en neuropsychologie.Door zijn uitgebreide onderzoek heeft Jeremy een diep inzicht ontwikkeld in verschillende psychologische fenomenen, waaronder geheugen, perceptie en besluitvormingsprocessen. Zijn expertise strekt zich ook uit tot het gebied van psychopathologie, met de nadruk op de diagnose en behandeling van psychische stoornissen.Jeremy's passie voor het delen van kennis bracht hem ertoe zijn blog Understanding the Human Mind op te richten. Door een breed scala aan psychologische bronnen samen te stellen, wil hij lezers waardevolle inzichten bieden in de complexiteit en nuances van menselijk gedrag. Van tot nadenken stemmende artikelen tot praktische tips, Jeremy biedt een uitgebreid platform voor iedereen die zijn begrip van de menselijke geest wil vergroten.Naast zijn blog wijdt Jeremy ook zijn tijd aan het doceren van psychologie aan een vooraanstaande universiteit, waarbij hij de geesten van aspirant-psychologen en onderzoekers koestert. Zijn boeiende manier van lesgeven en authentieke verlangen om anderen te inspireren, maken hem tot een zeer gerespecteerde en veelgevraagde professor in het veld.Jeremy's bijdragen aan de wereld van de psychologie reiken verder dan de academische wereld. Hij heeft talrijke research papers gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften, zijn bevindingen gepresenteerd op internationale conferenties en bijgedragen aan de ontwikkeling van de discipline. Met zijn sterke toewijding om ons begrip van de menselijke geest te vergroten, blijft Jeremy Cruz lezers, aspirant-psychologen en collega-onderzoekers inspireren en opleiden op hun reis naar het ontrafelen van de complexiteit van de geest.