മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നടൻ നിരീക്ഷക പക്ഷപാതം

 മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നടൻ നിരീക്ഷക പക്ഷപാതം

Thomas Sullivan

“ഇത് മറ്റെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?’ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആളുകൾ സമയമെടുത്താൽ ലോകത്തിലെ മിക്ക തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒഴിവാക്കാനാകും. സ്വന്തം പെരുമാറ്റം ബാഹ്യ കാരണങ്ങളിലേക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം ആന്തരിക കാരണങ്ങളിലേക്കും. ബാഹ്യ കാരണങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത സാഹചര്യ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആന്തരിക കാരണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെയോ വ്യക്തിത്വത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നമ്മൾ ഒരു നടനാണോ (പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നയാൾ) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരീക്ഷകനാണോ (ഒരു നടന്റെ) എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പെരുമാറ്റത്തിന് കാരണമായി പറയുന്നതിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ ഞങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട്. .

നമ്മൾ ഒരു അഭിനേതാവാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം സാഹചര്യപരമായ ഘടകങ്ങളാൽ ആരോപിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിന്റെ നിരീക്ഷകനാകുമ്പോൾ, ആ പെരുമാറ്റം നടന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് കാരണമായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു.

നടൻ-നിരീക്ഷക പക്ഷപാത ഉദാഹരണങ്ങൾ

നിങ്ങൾ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും വെട്ടിമാറ്റുന്നു ( നടൻ) നിങ്ങൾ തിരക്കിലാണെന്നും കൃത്യസമയത്ത് ഓഫീസിലെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു (ബാഹ്യ കാരണം).

മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റുന്നത് കാണുമ്പോൾ (നിരീക്ഷകൻ), നിങ്ങൾ അവർ കരുതുന്നു 'ഒരു പരുഷവും അശ്രദ്ധവുമായ വ്യക്തിയാണ് (ആന്തരിക കാരണം), അവരുടെ സാഹചര്യ ഘടകങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവരും തിരക്കിലായിരിക്കാം.

നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം (അഭിനേതാവ്) ഒഴിക്കുമ്പോൾ, ഗ്ലാസ് വഴുവഴുപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് (ബാഹ്യകാരണം) എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒരു കുടുംബാംഗം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അവർ വിചിത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു (ആന്തരിക കാരണം).

ഒരു ടെക്‌സ്‌റ്റിന് നിങ്ങൾ വൈകി മറുപടി നൽകുമ്പോൾ(അഭിനേതാവ്), നിങ്ങൾ തിരക്കിലാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു (ബാഹ്യ കാരണം). നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി വൈകി മറുപടി നൽകുമ്പോൾ (നിരീക്ഷകൻ), അവർ അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു (ആന്തരിക കാരണം).

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പക്ഷപാതം സംഭവിക്കുന്നത്?

നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയുടെ അനന്തരഫലമാണ് നടൻ-നിരീക്ഷക പക്ഷപാതം. കൂടാതെ പെർസെപ്ഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നമ്മൾ ഒരു അഭിനേതാവാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് 'കാണാൻ' കഴിയും. അതിനാൽ, ഈ അവസ്ഥയിൽ, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് സാഹചര്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

ശ്രദ്ധ ഒരു പരിമിതമായ വിഭവമായതിനാൽ, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അകത്തേക്ക് തിരിക്കാനും ആത്മപരിശോധന നടത്താനും ഇത് വൈജ്ഞാനികമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് പോലെ ആത്മപരിശോധന നമ്മിലേക്ക് അത്ര സ്വാഭാവികമായി വരുന്നില്ല.

ഇതും കാണുക: എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ഭാരമായി തോന്നുന്നത്?

അതിനാൽ, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരിക ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇതും കാണുക: ശരീരഭാഷ: തലയുടെയും കഴുത്തിന്റെയും ആംഗ്യങ്ങൾ

നാം ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നടന്റെ നിരീക്ഷകൻ, അവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ 'ഭാഗമായി' മാറുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിനോക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് കാരണമാകാം. നമുക്ക് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളല്ല.

ആത്മപരിശോധന ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടമാണെങ്കിൽ, മറ്റൊരാളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ്. ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണ്. പകരം, നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

പക്ഷപാതത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം, നിരീക്ഷകർ എന്ന നിലയിൽ, നടന്റെ അവരുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്നതാണ്.സ്വന്തം പെരുമാറ്റങ്ങൾ. ഒരു നടന് അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മകഥാപരമായ മെമ്മറിയുടെ വിപുലമായ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്‌ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ വ്യത്യസ്‌തമായി പെരുമാറുമെന്ന് അവർക്കറിയാം.

അത്തരം ആക്‌സസ്സ് ഇല്ലാത്ത, നിരീക്ഷകൻ, വ്യത്യസ്‌ത സാഹചര്യങ്ങളോട് നടൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാത്തതിനാൽ, വ്യക്തിത്വത്തിന് ഒറ്റത്തവണ പെരുമാറ്റം ആരോപിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയും.

ഇത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം മറ്റുള്ളവരുടേതിനേക്കാൾ വേരിയബിളായി കാണുന്നത് ( സ്വഭാവ പക്ഷപാതം ).

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് തരംതിരിക്കാം അന്തർമുഖർ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിർമുഖർ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പെരുമാറ്റത്തിന്, നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ആംബിവർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആത്മകഥാപരമായ ഓർമ്മയിൽ വരച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ അന്തർമുഖനായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ബഹിർമുഖരായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയും.

അതുപോലെ, നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. "ഇത് സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്ന് പറയുക. അതേ സമയം, ഒന്നോ രണ്ടോ സന്ദർഭങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരാളെ ലേബൽ ചെയ്‌തേക്കാം.

നമ്മൾ ഒരാളെ കൂടുതൽ അറിയുന്തോറും അവരുടെ പ്രചോദനങ്ങൾ, ഓർമ്മകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ആളുകൾ ഈ പക്ഷപാതത്തിന് വശംവദരാകുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ്.2

വാസ്തവത്തിൽ, പെരുമാറ്റമോ ഫലമോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ആളുകൾ അത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുഅവരോട് തന്നെ ( സ്വയം സേവിക്കുന്ന പക്ഷപാതം ). ഫലം പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ, അവർ മറ്റുള്ളവരെയോ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയോ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു.

ഉയർന്ന ആത്മാഭിമാനം നിലനിർത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണിത്. ആരും മോശമായി കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അത് ആട്രിബ്യൂഷനിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നതിലേക്ക് ആളുകളെ നയിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയുക. തയ്യാറെടുക്കാത്തതിന് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയോ കഠിനമായ പരീക്ഷ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അധ്യാപകനെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

പക്ഷപാതത്തിന്റെ പരിണാമ വേരുകൾ

ആദ്യം, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം, മറ്റ് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ, പ്രാഥമികമായി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പരിണമിച്ചു. കാരണം, മിക്കവാറും എല്ലാ ഭീഷണികളും അവസരങ്ങളും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ട്. അതിനാൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ നല്ലവരായിരിക്കണം.

മനുഷ്യർ സാമൂഹികമായി മാറുകയും ഗ്രൂപ്പുകളായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ, ആത്മപരിശോധന, കാഴ്ചപ്പാട് എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ വിപുലമായ കഴിവുകൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഇവ താരതമ്യേന പുതിയ ഫാക്കൽറ്റികളായതിനാൽ, അവയുമായി ഇടപഴകുന്നതിന് കൂടുതൽ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ആവശ്യമാണ്.

രണ്ടാമതായി, നമ്മുടെ പൂർവ്വിക പരിതസ്ഥിതികളിൽ, അതിജീവനവും പ്രത്യുൽപാദന വിജയവും പ്രധാനമായും അടുത്ത ബന്ധങ്ങളെയും സഖ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ സുഹൃത്തുക്കളോ ശത്രുക്കളോ ആയി വേഗത്തിൽ തരംതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശത്രുവിനെ മിത്രമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ വരുത്തിയ തെറ്റ് വളരെ ചെലവേറിയതാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും.

ആധുനിക കാലത്ത്, ആളുകളെ സുഹൃത്തുക്കളോ ശത്രുക്കളോ ആയി വേഗത്തിൽ തരംതിരിക്കാനുള്ള ഈ പ്രവണത ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്ത്ആളുകളെ വേഗത്തിൽ വിലയിരുത്താനുള്ള ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയേക്കാം, ഈ കഴിവിന്റെ വില കൂടുതൽ തെറ്റായ പോസിറ്റീവാണ്.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കുറഞ്ഞ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ ആളുകളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇത് ആട്രിബ്യൂഷൻ പിശകുകൾ വരുത്തുന്നതിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു.

ഭാവിയിൽ അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നതിനെ കുറിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന് (കഥാപാത്രം സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ) ഒറ്റത്തവണ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിൽ അഭിനേതാവ്-നിരീക്ഷക പക്ഷപാതം

രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ പക്ഷപാതം ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നത് വ്യക്തിയുടെ വിപുലീകരണമായതിനാൽ, അത് പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്.

നമ്മുടെ പൂർവ്വിക കാലഘട്ടത്തിൽ, വ്യക്തി തലത്തിലും ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിലും ഞങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത പക്ഷപാതങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിലും കളിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പക്ഷപാതം തീർച്ചയായും ഇൻഗ്രൂപ്പ്/ഔട്ട്ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷപാതമാണ്, അതായത്, ഗ്രൂപ്പുകളെ അനുകൂലിക്കുന്നതും ഔട്ട്ഗ്രൂപ്പുകളെ എതിർക്കുന്നതുമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിൽ കളിക്കുന്ന നടൻ-നിരീക്ഷക പക്ഷപാതത്തെ ആത്യന്തിക ആട്രിബ്യൂഷൻ പിശക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു (അതായത് ഗ്രൂപ്പ്-സെർവിംഗ് ബയസ് ).

ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്നിലെ സാഹചര്യ ഘടകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഔട്ട്‌ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ ഘടകങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും ഡിസ്‌കൗണ്ടും. ഔട്ട്‌ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പെരുമാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആന്തരിക ഘടകങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു:

“അവർ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ്. അവർ നമ്മളെ വെറുക്കുന്നു.”

ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോട് വിദ്വേഷം വളർത്താൻ ആളുകളുടെ ഈ പക്ഷപാതത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത ഭരണാധികാരികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.രാഷ്ട്രീയക്കാർ അത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ചെയ്യുന്നു, കാരണം ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പുകളെ ശത്രുക്കളായി മുദ്രകുത്താൻ ചാടുമെന്ന് അവർക്കറിയാം.

ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല, ആളുകൾ ഭയം, കോപം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളുടെ പിടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അവർ അത് ചെയ്യാൻ ചായ്‌വുള്ളവരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ആത്യന്തിക ആട്രിബ്യൂഷൻ പിശക്.3

നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവർ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ആളുകളാണ്. ദൂരെയുള്ള ആളുകൾ പുറത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അതിനാൽ, സാമീപ്യമുള്ളവരേക്കാൾ ദൂരെയുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ അഭിനേതാവ്-നിരീക്ഷക പക്ഷപാതം പ്രയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 4

ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം, ആളുകൾ ഇരയെയാണോ കുറ്റവാളിയെയാണോ അനുകൂലിക്കുന്നത് എന്നത് അവർക്ക് ആരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഇരയെ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കുറ്റവാളിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും. നിങ്ങൾ ഒരു ബഹു-സാംസ്കാരിക രാജ്യത്താണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും വാർത്തകളിൽ കാണാനിടയുണ്ട്.

നടൻ-നിരീക്ഷക പക്ഷപാതത്തെ മറികടക്കുക

നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേട്ടമുണ്ട് ഈ പക്ഷപാതം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും സമയമെടുക്കാത്ത മിക്ക ആളുകളുടെയും മേൽ. നിങ്ങൾ ഈ പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ ബോധമനസ്സിനെ പിന്നിൽ തട്ടുക.

മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആട്രിബ്യൂഷനുകൾ പെട്ടെന്നുള്ളതും അബോധാവസ്ഥയിലുള്ളതും സ്വയമേവയുള്ളതുമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഈ ആട്രിബ്യൂഷനുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാൽവിരലിലായിരിക്കണം.

ഈ പക്ഷപാതത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവ്കാഴ്ചപ്പാടാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പരിഗണിക്കാൻ സ്വയം നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഒരാൾ പലപ്പോഴും പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു വൈദഗ്ധ്യമാണ്.

അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ ഈ പക്ഷപാതം കുറവാണെങ്കിലും, അത് അവിടെയുണ്ട്. അതുണ്ടാകുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാദങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ ആത്മപരിശോധനയിലൂടെ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചക്രം മാത്രമല്ല.

വീക്ഷണം എടുക്കൽ ഒരാളുടെ തലയിൽ കയറാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സാഹചര്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഭാരം നൽകാനാകും. വ്യക്തിഗത ആട്രിബ്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ കഴിയുന്നത്ര മന്ദഗതിയിലാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.

ഒറ്റത്തവണ ഇവന്റുകൾക്കായി ആളുകൾക്ക് സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു. അവർ എന്നെ ആവർത്തിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ അവരെ ശത്രുവായി മുദ്രകുത്തുകയുള്ളൂ. ആവർത്തിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആരെയെങ്കിലും പരുഷവും അശ്രദ്ധയും എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, സ്വയം ചോദിക്കുക:

  • ഞാൻ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ?
  • അവർ മുമ്പ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ?
  • അവരുടെ പെരുമാറ്റം വിശദീകരിക്കാൻ മറ്റെന്താണ് കാരണങ്ങൾ?

റഫറൻസുകൾ

    9>ലിങ്കർ, എം. (2014). ബൗദ്ധിക സഹാനുഭൂതി: സാമൂഹിക നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള വിമർശനാത്മക ചിന്ത . യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിഷിഗൺ പ്രസ്സ്.
  1. Bordens, K. S., & ഹൊറോവിറ്റ്സ്, I. A. (2001). സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി: പതിപ്പ്: 2, ചിത്രീകരിച്ചത്.
  2. Coleman, M. D. (2013). വികാരവും ആത്യന്തിക ആട്രിബ്യൂഷൻ പിശകും. നിലവിലെസൈക്കോളജി , 32 (1), 71-81.
  3. Körner, A., Moritz, S., & Deutsch, R. (2020). ഡിസെക്റ്റിംഗ് ഡിസ്പോസിഷണാലിറ്റി: ദൂരം ആട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി സയൻസ് , 11 (4), 446-453.
  4. ബർഗർ, ജെ. എം. (1981). ഒരു അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂഷനിലെ പ്രചോദനാത്മക പക്ഷപാതങ്ങൾ: ഡിഫൻസീവ്-ആട്രിബ്യൂഷൻ ഹൈപ്പോതെസിസിന്റെ ഒരു മെറ്റാ അനാലിസിസ്. സൈക്കോളജിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ , 90 (3), 496.

Thomas Sullivan

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളെ അനാവരണം ചെയ്യാൻ സമർപ്പിതനായ എഴുത്തുകാരനുമാണ്. മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അഭിനിവേശത്തോടെ, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ഗവേഷണത്തിലും പരിശീലനത്തിലും സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പി.എച്ച്.ഡി. കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിലും ന്യൂറോ സൈക്കോളജിയിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ.തന്റെ വിപുലമായ ഗവേഷണത്തിലൂടെ, മെമ്മറി, ധാരണ, തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ജെറമി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. മാനസികാരോഗ്യ വൈകല്യങ്ങളുടെ രോഗനിർണയത്തിലും ചികിത്സയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം സൈക്കോപത്തോളജി മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം, മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന തന്റെ ബ്ലോഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. സൈക്കോളജി റിസോഴ്‌സുകളുടെ ഒരു വലിയ നിര ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളെക്കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മതകളെക്കുറിച്ചും വായനക്കാർക്ക് വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ മുതൽ പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ വരെ, മനുഷ്യ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഗ്രാഹ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ജെറമി ഒരു സമഗ്രമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.തന്റെ ബ്ലോഗിന് പുറമേ, ഒരു പ്രമുഖ സർവകലാശാലയിൽ മനഃശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ജെറമി തന്റെ സമയം നീക്കിവയ്ക്കുന്നു, മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും മനസ്സിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപഴകുന്ന അധ്യാപന ശൈലിയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനുള്ള ആധികാരികമായ ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തെ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ ആദരണീയനും ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ പ്രൊഫസറാക്കുന്നു.മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലോകത്തിന് ജെറമിയുടെ സംഭാവനകൾ അക്കാദമികത്തിനപ്പുറമാണ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര കോൺഫറൻസുകളിൽ തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അച്ചടക്കത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം നിരവധി ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ സമർപ്പണത്തോടെ, മനസ്സിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യാത്രയിൽ ജെറമി ക്രൂസ് വായനക്കാരെയും മനശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സഹ ഗവേഷകരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.