Metacommunication: Kahulugan, mga halimbawa, at mga uri

 Metacommunication: Kahulugan, mga halimbawa, at mga uri

Thomas Sullivan

Maaaring tukuyin ang metacommunication bilang 'komunikasyon tungkol sa komunikasyon'.1 Sa pinakasimpleng anyo nito, ang proseso ng komunikasyon ay kinabibilangan ng isang nagpadala na nagpapadala ng mensahe sa isang receiver.

Isipin ang pagtanggap ng komunikasyon bilang pagbili ng bagong gadget. Ang may-ari ng tindahan ay ang nagpadala, ang gadget ay ang mensahe, at ikaw ang tatanggap.

Kung ibibigay lang ng may-ari ng tindahan ang gadget sa iyo, walang anumang package, ito ang pinakasimpleng uri ng komunikasyon. Ang ganitong komunikasyon ay walang anumang mas mataas na antas ng komunikasyon o metakomunikasyon.

Gayunpaman, bihirang mangyari iyon. Karaniwang ibibigay sa iyo ng may-ari ng tindahan ang gadget na may pakete, manual ng pagtuturo, warranty, at marahil ilang mga accessory. Ang lahat ng karagdagang bagay na ito ay tumutukoy o nagsasabi ng higit pa tungkol sa gadget, ang orihinal na mensahe.

Halimbawa, sinasabi sa iyo ng mga earphone na maaari mong isaksak ang mga ito sa gadget. Sinasabi sa iyo ng instructional manual kung paano gamitin ang gadget. Sinasabi sa iyo ng packaging ang tungkol sa mga detalye at tampok ng gadget, at iba pa.

Ang lahat ng mga karagdagang bagay na ito ay tumuturo sa gadget, ang orihinal na mensahe. Ang lahat ng mga karagdagang bagay na ito ay binubuo ng metakomunikasyon.

Ang mga metakomunikasyon ay mga pangalawang komunikasyong nagbabago sa kahulugan ng pangunahing komunikasyon.

Kaya, ang isang pakete ng komunikasyon at metakomunikasyon ay nakakatulong sa iyo na mas maunawaan ang komunikasyon.

Kung bibigyan ka lang ng gadgetnang walang anumang mga extra, malamang na mahihirapan kang malaman ito.

Katulad nito, sa aming pang-araw-araw na komunikasyon, tinutulungan kami ng metacommunication na malaman ang komunikasyon.

Verbal at nonverbal metacommunication

Dahil ang metacommunication ay komunikasyon tungkol sa komunikasyon, ito ay may parehong kalikasan tulad ng komunikasyon. Tulad ng komunikasyon, maaari itong maging verbal o nonverbal.

Ang pagsasabi ng "I care about you" ay isang halimbawa ng verbal communication. Maaari mong ihatid ang parehong mensahe nang hindi pasalita sa pamamagitan ng, halimbawa, pag-aalok ng iyong amerikana sa isang taong nanlalamig.

Ito ang mga halimbawa ng komunikasyon na halos walang anumang metakomunikasyon na kasangkot. Walang mas mataas na antas ng komunikasyon na kasangkot. Ang mensahe ay madaling maunawaan at prangka.

Kung may nagsabi ng "I care about you" ngunit hindi ka tinutulungan sa oras ng pangangailangan, may posibilidad na mag-explore pa. May dahilan upang pumunta sa isang antas na mas mataas kaysa sa sinabi ("I care about you") at isipin kung iba ang ibig sabihin nito. May dahilan para maghanap ng metacommunication.

Ang nonverbal na metacommunication ng "hindi pagtulong" ay pumapatong at sumasalungat sa literal na kahulugan ng "I care about you". Ang resulta ay na-interpret mo na "iba ang pag-aalaga ko sa iyo". Alinman sa tingin mo ito ay isang kasinungalingan o ibinibigay mo ang ilang lihim na motibo sa taong bumigkas ng mga salitang iyon.

Ang metacommunication ay nagdaragdag ng karagdagang kalidad sa orihinal,direktang komunikasyon. Binabalangkas nito ang komunikasyon. Maaari itong sumalungat sa orihinal na mensahe, tulad ng nasa itaas na kaso, ngunit maaari rin itong suportahan.

Halimbawa, kung may nagsabi ng "Hindi ako okay" sa isang malungkot na tono, ang malungkot na tono ay isang hindi -verbal metacommunicative signal na nagkukumpirma sa orihinal, verbal na komunikasyon.

Kapag kami ay nakikipag-usap, kami ay likas na naghahanap ng mga metacommunicative na signal na ito upang matukoy nang tumpak ang orihinal na signal.

Mga halimbawa ng metacommunication: Pag-detect ng hindi pagkakatugma

Bagama't madalas na sinusuportahan ng metacommunication ang orihinal na komunikasyon, nagiging mas maliwanag ito kapag may hindi pagkakatugma sa pagitan ng signal at intensyon ng nagpadala para sa signal.

Ang panunuya, irony, satire, metapora, at puns ay gumagamit ng metacommunication upang pilitin ang tatanggap upang tingnan ang konteksto o metakomunikasyon ng kung ano ang ipinapahayag. Binabago ng metacommunication ang karaniwang kahulugan ng mensahe.

Sa mga puns, halimbawa, kailangan mong ilagay ang batayan o itakda ang konteksto na magagamit ng receiver upang maunawaan ang pun. Tingnan ang punang ito:

Kung hindi ko ba naisa-konteksto ang mensahe (“Hindi iyon ang tasa ng tsaa ko”) kasama ang kasunod na metacommunication (“Hindi ako mahilig uminom ng tsaa”), ang mga tatanggap Mahihirapan akong unawain ang pun.

Kadalasan ay kailangang sabihin ng mga tao na “Nagiging sarcastic ako” dahil nabigo ang mga receiver na tanggapin ang kabalintunaan o kawalan ng katwiran.sa kung ano ang ipinarating (verbal metacommunication) o hindi nakuha ang sarcastic na tono o ngiti (nonverbal metacommunication).

Bilang resulta, hindi lumampas o lumampas sa mensahe ang mga receiver at literal itong binibigyang kahulugan, ibig sabihin, sa pinakamababa, pinakasimpleng antas.

Ang isa pang karaniwang halimbawa ng metacommunication ay nagsasabi ng isang bagay sa isang mapanuksong tono . Kung sasabihin ng isang bata sa magulang nito, "Gusto ko ng laruang kotse" at inuulit ng magulang ang "Gusto ko ng laruang kotse" sa isang mapanuksong tono, naiintindihan ng bata na ang kanilang magulang ay hindi talaga gusto ng laruang kotse.

Salamat sa metacommunication (tono ng boses), lumalampas ang bata sa literal na kahulugan ng sinabi upang tingnan ang intensyon sa likod nito. Malinaw, pagkatapos ng pakikipag-ugnayang ito, maiinis ang bata sa magulang o iisipin man lang na hindi sila mahal.

Dinadala tayo nito sa mga uri ng metacommunication.

Mga uri ng metacommunication

Maaari mong ikategorya ang metacommunication sa ilang kumplikadong paraan at talagang maraming mananaliksik ang nagtangkang gawin ito. Mas gusto ko ang klasipikasyon ni William Wilmot dahil nakatutok ito sa esensya ng karamihan sa mga relasyon sa komunikasyon ng tao.2

Kung ipagpalagay natin na ang karamihan sa komunikasyon ng tao ay may sasabihin tungkol sa relasyon sa pagitan ng nagpadala at tumatanggap, maaari nating pag-uri-uriin metacommunication sa mga sumusunod na uri:

1. Metacommunication sa antas ng relasyon

Bakit kung sasabihin mong, "Ang tanga mo" sa isang kaibigan na sila aymalamang na hindi masaktan ngunit ang parehong mga salita, kapag sinabi sa isang estranghero, ay maaaring nakakasakit?

Tingnan din: 12 Mga kakaibang bagay na ginagawa ng mga psychopath

Ang sagot ay nasa isang pariralang tinatawag na relational na kahulugan. Ang relational na kahulugan ay kung paano natin binibigyang kahulugan ang ating relasyon sa isa pa.

Kapag nakikipag-ugnayan tayo sa iba sa paglipas ng panahon, lumilitaw ang mga relational na kahulugan sa pagitan natin at nila sa paglipas ng panahon. Ang paglitaw na ito ay pinadali ng isang serye ng metacommunicative at communicative signal. Sa katunayan, ang mga metacommunicative na signal na ito ay nagpapanatili ng relational na kahulugan.

Mayroon kang relational na kahulugan ng "I'm your friend" sa iyong kaibigan. Binuo ito sa paglipas ng panahon nang kayong dalawa ay nakipag-ugnayan sa maraming magiliw na pakikipag-ugnayan sa isa't isa.

Kaya kapag sinabi mo sa kanila na nagbibiro silang tulala, alam nilang hindi mo sinasadya. Ang interpretasyong ito ay pare-pareho sa relational na kahulugan na umiiral sa pagitan ninyong dalawa.

Ang pagsasabi ng parehong bagay sa isang estranghero, kung kanino ka pa nakakagawa ng isang friendly na relational na kahulugan, ay isang masamang ideya. Kahit na nagbibiro ka, malamang na literal na mabibigyang-kahulugan ang mensahe dahil walang relational metacommunicative na konteksto ang sinabi mo.

Walang dahilan ang estranghero para isipin na nakikipagkaibigan ka lang. Nakikita ko itong nangyayari nang maraming beses. Kung malapit ako sa isang tao, sasabihin nila sa akin na maaari kong sabihin ang anumang gusto ko sa kanila. Ngunit kapag ang parehong bagay ay sinabi sa kanila ng isang kakilala, sila ay tulad ng, "Sino siya para sabihinsa akin ito?”

Tingnan din: Pagsusulit sa emosyonal na pang-aabuso (Para sa anumang relasyon)

Bawat taong nakikipag-usap ka, maliban sa mga estranghero, ay may relational na kahulugan sa kanilang isipan tungkol sa iyo.

Ang metacommunicative signal sa paglipas ng panahon ay nagpapatibay ng relational na kahulugan, na nagbibigay ng metacommunicative na konteksto para sa kasunod na mga pakikipag-ugnayan.

2. Episodic level metacommunication

Ang metacommunication sa antas ng relasyon, batay sa isang relational na kahulugan, ay nangyayari pagkatapos ng ilang, umuulit na episodic level metacommunication. Kailangan mong maabot ang yugtong iyon sa relasyon pagkatapos kung saan ang mga kasunod na pakikipag-ugnayan ay naisa-konteksto sa pamamagitan ng isang relasyonal na kahulugan.

Sa kabilang banda, ang episodikong antas ng metakomunikasyon ay walang anumang kahulugan ng relasyon. Ang ganitong uri ng metacommunication ay nangyayari sa antas ng mga indibidwal na yugto lamang. Kabilang dito ang lahat ng minsanang pakikipag-ugnayan na maaaring mayroon ka sa mga estranghero, gaya ng pagsasabi ng, “Idiot ka” sa isang estranghero.

May tendensya ang mga tao na maghinuha ng relational intent mula sa episodic level metacommunications. Ito ay dahil tiyak na iyon ang tungkulin ng episodic level metacommunications- upang bumuo ng relational na kahulugan sa paglipas ng panahon.

Ang episodic level metacommunications ay maliliit na binhi na lumalaki sa relational na kahulugan sa paglipas ng panahon.

Ito ay nangangahulugan na ikaw Mas malamang na isipin na ang isang customer care executive ay sadyang hindi tumulong sa iyo kaysa sa pag-iisip na marahil ay hindi mo ipinaliwanag ang iyong problemamalinaw.

Sa halip na tumingin nang obhetibo sa mga ganitong sitwasyon ng salungatan, madali kaming tumuon sa mga intensyon dahil may tendensya kaming bumuo ng relational na kahulugan sa bawat maliit na pakikipag-ugnayan.

Bakit?

Para mas maunawaan natin ang mga intensyon ng iba sa hinaharap na mga komunikasyon pagkatapos maitatag ang relational na kahulugan. Ito ang natural na paraan ng pakikipag-usap ng mga tao. Palagi kaming naghahanap upang bumuo ng mga relational na kahulugan mula sa karaniwan, episodic na pakikipag-ugnayan.

Ang mga ninuno na tao ay hindi gumagawa ng mga tawag sa pangangalaga sa customer. Sila ay nasa pagbabantay para sa mga kaibigan at kalaban (bumubuo ng mga relasyonal na kahulugan) habang sila ay nagbahagi at nagtatanggol sa kanilang sarili at sa kanilang mga mapagkukunan.

Ep = Episode; RD = Relational na kahulugan; EpwM = Episode na may kontekstong metakomunikatibo.

Ang pagtingin sa mga signal bilang mga senyales

Na nakikita natin ang metacommunication ay nagpapahiwatig na mayroon tayong kapasidad na hindi lamang bigyang-kahulugan ang mga signal ngunit bumuo din ng ilang ideya tungkol sa intensyon ng nagpadala. Maaari nating paghiwalayin ang signal mula sa nagpadala.

Ang metacommunication ay naobserbahan din sa ibang mga social primates.3 Sa katunayan, si Gregory Bateson ay nakabuo ng termino pagkatapos na pagmasdan ang mga unggoy sa isang zoo na nakikipaglaro.

Kapag ang mga batang unggoy ay nakikisali sa paglalaro, nagpapakita sila ng pag-uugaling tipikal ng isang palaban na pakikipag-ugnayan- nanunuot, humahawak, umaakyat, nangingibabaw, atbp.

Si Bateson, na pinagmamasdan ang lahat ng ito, ay nagtaka na maaaring may paraanwhich the monkeys are able to metacommunicate “I’m not being hostile” to each other.4

Maaaring ito ay isang bagay sa kanilang body language o postura. O maaaring ito ay dahil ang mga unggoy ay nagkaroon ng oras upang bumuo ng isang relasyonal na kahulugan ng pagkamagiliw at init.

Ang kakayahang makita ang isang senyas bilang isang senyas, sa halip na bulag na tumugon dito ayon sa maliwanag nito, ang kahulugan ay dapat magkaroon ng nagkaroon ng makabuluhang mga pakinabang sa ebolusyon.

Para sa isa, nagbibigay ito ng bintana sa isip at mga intensyon ng ibang tao. Binabawasan din nito ang panganib ng panlilinlang at nagbibigay-daan sa atin na masubaybayan ang mga kaibigan at kaaway. Binubuo nito ang ating mga ugnayan batay sa mga kahulugan ng relasyon.

Ina-update namin ang mga relational na kahulugan na ito sa liwanag ng mga bagong pakikipag-ugnayan, na ginagawang mas malakas o humihina ang aming mga ugnayan sa iba sa paglipas ng panahon.

Pagpapabuti ng mga kasanayan sa metacommunication

Ang pagiging mahusay sa metacommunication ay bahagi at bahagi ng pagpapabuti ng iyong mga kasanayan sa komunikasyon.

Kapag isinasaalang-alang mo ang metakomunikatibong mga aspeto ng komunikasyon, maaari mong mas mahusay na i-frame o isakonteksto ang iyong mensahe. Malinaw mong maihahatid ang iyong mensahe at malinaw na maipaliwanag ang mga mensahe.

Ang pagiging mahusay sa pagtukoy ng mga pagkakaiba sa pagitan ng metacommunication at komunikasyon ay makakatulong sa iyong makakita ng mga kasinungalingan, maiwasan ang panlilinlang, at malaman ang mga motibo ng mga tao.

Ang Ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay ang komunikasyon ay palaging nangyayari sa isang konteksto.Ang pag-aaral na bigyang-kahulugan ang wika ng katawan, ekspresyon ng mukha, at tono ng boses ay hindi magdadala sa iyo kung babalewalain mo ang konteksto.

Ang isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan, lalo na kapag sinusubukan mong malaman ang mga intensyon ng mga tao, ay na dapat mong laging subukang subukan at i-verify ang iyong mga pagpapalagay.

Mga Sanggunian

  1. Bateson, G. (1972). Ang mga lohikal na kategorya ng pag-aaral at komunikasyon. Steps to an Ecology of Mind , 279-308.
  2. Wilmot, W. W. (1980). Metacommunication: Isang muling pagsusuri at pagpapalawig. Annals of the International Communication Association , 4 (1), 61-69.
  3. Mitchell, R. W. (1991). Ang konsepto ni Bateson ng "metacommunication" sa paglalaro. Mga Bagong Ideya sa Sikolohiya , 9 (1), 73-87.
  4. Craig, R. T. (2016). Metacommunication. Ang International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy , 1-8.

Thomas Sullivan

Si Jeremy Cruz ay isang bihasang psychologist at may-akda na nakatuon sa paglutas ng mga kumplikado ng isip ng tao. Sa hilig sa pag-unawa sa mga intricacies ng pag-uugali ng tao, si Jeremy ay aktibong kasangkot sa pananaliksik at pagsasanay para sa higit sa isang dekada. Siya ay mayroong Ph.D. sa Psychology mula sa isang kilalang institusyon, kung saan nagdadalubhasa siya sa cognitive psychology at neuropsychology.Sa pamamagitan ng kanyang malawak na pananaliksik, si Jeremy ay nakabuo ng malalim na pananaw sa iba't ibang sikolohikal na phenomena, kabilang ang memorya, persepsyon, at mga proseso ng paggawa ng desisyon. Ang kanyang kadalubhasaan ay umaabot din sa larangan ng psychopathology, na nakatuon sa pagsusuri at paggamot ng mga sakit sa kalusugan ng isip.Ang hilig ni Jeremy sa pagbabahagi ng kaalaman ay nagbunsod sa kanya na itatag ang kanyang blog, Understanding the Human Mind. Sa pamamagitan ng pag-curate ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan ng sikolohiya, nilalayon niyang bigyan ang mga mambabasa ng mahahalagang insight sa mga kumplikado at nuances ng pag-uugali ng tao. Mula sa mga artikulong nakakapukaw ng pag-iisip hanggang sa mga praktikal na tip, nag-aalok si Jeremy ng komprehensibong plataporma para sa sinumang naglalayong pahusayin ang kanilang pag-unawa sa isip ng tao.Bilang karagdagan sa kanyang blog, inilaan din ni Jeremy ang kanyang oras sa pagtuturo ng sikolohiya sa isang kilalang unibersidad, na nag-aalaga sa mga isipan ng mga naghahangad na psychologist at mananaliksik. Ang kanyang nakakaengganyo na istilo ng pagtuturo at tunay na pagnanais na magbigay ng inspirasyon sa iba ay ginagawa siyang lubos na iginagalang at hinahangad na propesor sa larangan.Ang mga kontribusyon ni Jeremy sa mundo ng sikolohiya ay lumampas sa akademya. Nag-publish siya ng maraming mga papeles sa pananaliksik sa mga istimado na mga journal, inilalahad ang kanyang mga natuklasan sa mga internasyonal na kumperensya, at nag-aambag sa pagbuo ng disiplina. Sa kanyang matinding dedikasyon sa pagsusulong ng ating pag-unawa sa isip ng tao, patuloy na binibigyang-inspirasyon at tinuturuan ni Jeremy Cruz ang mga mambabasa, naghahangad na mga psychologist, at mga kapwa mananaliksik sa kanilang paglalakbay tungo sa paglutas ng mga kumplikado ng isip.