നിസ്സംഗതയോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും

 നിസ്സംഗതയോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും

Thomas Sullivan

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഉദാസീനത എന്നാൽ കരുതലല്ല എന്നർത്ഥം. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കുമ്പോൾ, അവർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ പരിപാലിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള നിക്ഷേപമാണ്. അതിനാൽ, നിസ്സംഗതയെ ഒരാളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു മാർഗമായി കാണാവുന്നതാണ്.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, നിസ്സംഗതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, നിസ്സംഗതയ്ക്ക് കാരണമായത്, നിസ്സംഗതയോട് ഉചിതമായി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.

ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് നിസ്സംഗത. ഇത് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് വിപരീതമാണ്- മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം.

അതിനാൽ, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കുമ്പോൾ, ഈ നിക്ഷേപ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സംഗത പ്രശ്നമല്ല, കാരണം നിങ്ങൾ അവരിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല.

നിങ്ങൾ അവരിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും അവരെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സംഗത നിങ്ങളെ അലട്ടുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അവയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അവർ തിരികെ നൽകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ തിരികെ നൽകുന്നില്ല. അവർ നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നു.

ഉദാസീനതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഉദാസീനത കാണിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിൽ താൽപ്പര്യക്കുറവ് ഒഴിവാക്കുകയോ കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ മാർഗം . ഇടപഴകാനുള്ള മനസ്സില്ലായ്മയാണ് നിസ്സംഗതയുടെ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള അടയാളം. മറ്റെല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും ഇടപഴകലിന് ശേഷം വരുന്നു.

നിഷ്‌സംഗത ഇനിപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ പ്രകടമാകാം:

1. ആശയവിനിമയം ആരംഭിക്കുന്നില്ല

നിങ്ങളാണെങ്കിൽനിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും അവരുമായി സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അവർ നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യകരവും സമതുലിതമായതുമായ ബന്ധത്തിൽ, ഇരു കക്ഷികളും ഇടയ്ക്കിടെ ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു.

2. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല

പല ബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും തികച്ചും ഇടപാട് മാത്രമാണ്. അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യർ കേവലം ഇടപാടുകൾക്കപ്പുറം നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഒരു ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ഉറപ്പായ അടയാളം, നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളിലും അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട് എന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അവർ നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഇടപാട് ശാശ്വതവും മാനസികവുമായി മാറുന്നു. അവർ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം അത് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ താൽപ്പര്യക്കുറവ് നിസ്സംഗതയുടെ ലക്ഷണമാകാം. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ആ ബന്ധം നശിച്ചുപോകും.

നിങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചോ താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗരാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

3 . ചെറിയ സംഭാഷണങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ

വീണ്ടും, ഇത് വേർപെടുത്താനും നിസ്സംഗത കാണിക്കാനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ആശയവിനിമയം നിക്ഷേപത്തിന് തുല്യമാണ്, കൂടാതെ ആശയവിനിമയം ഒഴിവാക്കുകയോ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലായ്മയെ കാണിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മുഖ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഇത് പ്രകടമാകും. താൽപ്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുന്ന ശരീരഭാഷാ ആംഗ്യങ്ങൾഅല്ലെങ്കിൽ വിരസത എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ടെക്‌സ്‌റ്റ് അയയ്‌ക്കുമ്പോൾ, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും.

അവർ “അതെ” എന്ന് ഹ്രസ്വമായി ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ ” അല്ലെങ്കിൽ ഒരു “ഇല്ല” അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭാഷണം വിപുലീകരിക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്തരുത്, ഇത് നിസ്സംഗതയുടെ അടയാളമായിരിക്കാം. സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കോളുകൾ തിരികെ നൽകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്‌സ്‌റ്റുകൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ തീവ്രമായ പ്രകടനം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ബന്ധത്തിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

എന്താണ് നിസ്സംഗതയ്ക്ക് കാരണം?

ആരെങ്കിലും ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താണ് കാരണമാകുന്നത്? നിസ്സംഗതയോട് ഉചിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി ജോലി, അതിന് കാരണമായത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിസ്സംഗതയ്ക്ക് പിന്നിലെ സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

1. അവർക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമില്ല

ശരി. അത് തോന്നുന്നത് പോലെ വ്യക്തമാണ്, ചില ആളുകൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഭ്രാന്താണ്. തങ്ങളോട് നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നവരെ അവർ പിന്തുടരുന്നു. നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നവർ മര്യാദയുടെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് നേരിട്ട് പറയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നു.

വീണ്ടും, ബന്ധങ്ങൾ കൊടുക്കലും വാങ്ങലുമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മുന്നോട്ട് പോകുക.

2. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല

ആളുകൾ ഒരു ബന്ധത്തിലായതുകൊണ്ട് അവർ മറ്റേ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.

എന്നാലും നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്നമ്മുടെ ജീവിത തീരുമാനങ്ങൾ, ഹോബികൾ, താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ സാധൂകരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മോട് അടുപ്പമുള്ളവർ, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൊള്ളാം! എന്നാൽ ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിനും അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.

നിങ്ങളുടെ ഒരു വിചിത്രമായ ഹോബിയോട് അവർ നിസ്സംഗരായതിനാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അവർ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഡസൻ കണക്കിന് വശങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കാം.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകന്റെ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിച്ചേക്കാം, അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് "മെഹ്" ആണ്. അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇത് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ്, നിങ്ങൾ അത് മാനിക്കണം. അവർ അതിനോട് നിസ്സംഗരാണ്, നിങ്ങളോട് ആവശ്യമില്ല.

അതേ സമയം, ചില പരസ്പര താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം ഇളകുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ബന്ധമാണ്. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവിടെ, അവർ നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം അവർ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നു.

3. നിങ്ങൾ അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചു, ഇപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു

ഇത് ബന്ധങ്ങളിൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു. അവർ അംഗീകരിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ, അവർ അവരുടെ അനിഷ്ടം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിസ്സംഗതയാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധാരണ മാർഗം. ഭാവിയിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും പെരുമാറ്റം ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഈ താൽക്കാലിക പിൻവലിക്കൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അവർ നിങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ചാടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

4.അവർ താൽപ്പര്യം മറയ്ക്കുന്നു

ചിലപ്പോൾ, നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നതിന് വിപരീതമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഫ്രോയിഡ് ഈ പ്രതികരണ രൂപീകരണം എന്ന് വിളിച്ചു, ഇത് ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ്.

ഇതും കാണുക: വൈകാരിക ദുരുപയോഗ പരിശോധന (ഏത് ബന്ധത്തിനും)

അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. ഇത് അവർക്ക് ശക്തിയില്ലാത്തതായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ അവരിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് അവരെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കുന്നു.

അതിനാൽ അവരുടെ ഉത്കണ്ഠ നിയന്ത്രിക്കാനും അവരുടെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവർ വിപരീത ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. അവർ നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നു.

ഇത് നിർബന്ധിത നിസ്സംഗതയാണ്. അവർക്ക് ശരിക്കും തോന്നുന്ന രീതി അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായി എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ചോർന്നുപോയേക്കാം.

ഇതും കാണുക: സ്ട്രീറ്റ് സ്മാർട്ട് vs. ബുക്ക് സ്മാർട്ട്: 12 വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഫലമായി, അവർ കരുതലും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കലും മാറിമാറി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര സൂചനകൾ അയച്ചേക്കാം.

5. അവർ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്

ഒരു ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു കക്ഷിക്ക് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൽകുന്നതായി തോന്നിയാൽ, അവർ നിക്ഷേപ പരിശോധന നടത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് കാണാൻ അവർ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന രീതി തുടരുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കും. നിങ്ങളും നിക്ഷേപം പിൻവലിച്ചാൽ, നിസ്സംഗതയോട് നിസ്സംഗതയോടെ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ബന്ധത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും.

ഈ സമയത്ത്, അവർ ഒന്നുകിൽ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. അവർ നിങ്ങളോട് ശരിക്കും താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

6. അവർ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിelse

എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ നേരും സത്യസന്ധതയും പുലർത്താൻ ധൈര്യമില്ല. അവർ മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം. ചെറിയ നിസ്സംഗതയുടെ ആയിരം മുറിവുകളാൽ സംഭവിക്കുന്ന ബന്ധമരണമാണത്.

നിങ്ങൾ മറ്റാരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തുകയും നിസ്സംഗത കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവരോട് പറയുക. ഉടൻ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക. തെറ്റായ പ്രതീക്ഷയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് രസകരമല്ല.

ഉദാസീനതയോട് എങ്ങനെ ശരിയായി പ്രതികരിക്കാം

നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ, ആളുകൾ നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. അവർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും ചാടുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രവണത. എന്നാൽ ആ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും കൂടുതൽ വിശകലനം നടത്തുകയും വേണം.

നിങ്ങളുടെ നിസ്സംഗതയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വ്യക്തി, സാഹചര്യം, ഘട്ടം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

പൊതുവേ, ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ നിസ്സംഗതയോട് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക. സ്ഥാപിതമായ ബന്ധങ്ങളിൽ, പങ്കാളികൾ ഇടയ്ക്കിടെ നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ നിസ്സംഗതയാണോ?

ഒറ്റത്തവണ നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ചോ ആയിരിക്കും. ഇത് നിക്ഷേപത്തിന്റെ താൽക്കാലിക പിൻവലിക്കലായിരിക്കാം.

ഉദാസീനത തുടർച്ചയാണെങ്കിൽ, അത് സാധ്യതയുണ്ട്അവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കാര്യമാക്കുന്നില്ല.

നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം: മനുഷ്യർക്ക് സ്വാർത്ഥരായിരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ പ്രവണതയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അവർ ബന്ധത്തിലെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം നിസ്സാരമായി എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം. അവർ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുകയും ഒന്നും തിരികെ നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായും ബന്ധങ്ങളിൽ 'കൊടുക്കലും എടുക്കലും' ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ അവയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, കാരണം, അവ വളരെ ആകർഷകവും നിങ്ങൾ ശരാശരി നിലവാരമുള്ളവരുമാണെന്ന് പറയട്ടെ, കൊടുക്കലും വാങ്ങലും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇതുപോലെയാണ്:

“നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് (പ്രത്യുത്പാദനപരമായി) വളരെയധികം നേടാനുണ്ട്. അവർ നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നിക്ഷേപം ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അൽപനേരം മറന്ന്, അവർ നമ്മുടേതായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എത്ര ഗംഭീരമായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം.”

കാര്യം, അവർ നിങ്ങളോട് ഒട്ടും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു തോൽവി കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. . നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മനസ്സ് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്വാർത്ഥവും പ്രത്യുൽപാദന നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്തായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ആളുകൾ സെലിബ്രിറ്റികളോടും വഴികാട്ടികളോടും ആകൃഷ്ടരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.

ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും നൽകുകയാണെങ്കിൽ, ആ പ്രതീക്ഷകളുടെ സാധുത പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമാണിത്.

ROI = നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് വരുമാനം; സാധ്യതയുള്ള റിവാർഡ് ഉയർന്നതായിരിക്കുമ്പോൾ, ROI ഇല്ലാതെയോ കുറഞ്ഞതോ ആയ നിക്ഷേപം തുടരുന്നതിൽ നമുക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോകാമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഉദാസീനതകൊണ്ട് അവർ എന്താണ് നേടുന്നത്?

ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ കഴിയുംസഹായകരമാകും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നത് താൽപ്പര്യം മറയ്ക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു തന്ത്രമായിരിക്കും.

അവർ നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം.

ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുക:

  • അവരുടെ നിസ്സംഗതയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണം എന്താണ്?
  • നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണം അവരുടെ നിസ്സംഗത പോഷിപ്പിക്കുന്നതാണോ?
  • നിങ്ങൾ എങ്കിലോ? നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു?

ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏറ്റവും മികച്ച തന്ത്രം: അവരെ നേരിടുക

നിങ്ങൾ നിസ്സംഗതയുടെ അവസാനത്തിലാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ , അവരെ നേരിടുക. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണിത്.

നിങ്ങൾക്ക് അനുമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പലപ്പോഴും, അത് നിങ്ങളെ തെറ്റായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

പലപ്പോഴും, നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ധാരണയുടെ ഇടുങ്ങിയ ലെൻസിലൂടെയാണ്. അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയുന്നതിലൂടെയും, അവരുടെ കഥയുടെ പതിപ്പ് പങ്കിടാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ധാരണ വിശാലമാക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു മികച്ച തീരുമാനം എടുക്കും.

ദൈനംദിന നിസ്സംഗത: എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നത്

ഉദാസീനത എപ്പോഴും പരസ്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ, അത് സൂക്ഷ്മമായി കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഏത് വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് ചോദിക്കുന്നു, അവർ ഇതുപോലെയാണ്:

“ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല.”

നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. , അവർ പറയുന്നു:

“എനിക്കറിയില്ല.”

എപ്പോൾനിങ്ങൾ ഈ പ്രതികരണങ്ങളുടെ അവസാനത്തിലാണ്, അവർ നിങ്ങളെ മനഃപൂർവമോ അല്ലാതെയോ അസാധുവാക്കിയത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അസാധുവായതായി തോന്നുന്നു. അവർ സംഭാഷണം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതും ഇടപഴകാൻ തയ്യാറാകാത്തതുമാണ് ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ചോ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ അവർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവർ മനഃപൂർവം നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നതാകാം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും.

വീണ്ടും, ഇത് നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിസ്സംഗത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഒരു ചെറിയ നിക്ഷേപം പോലും കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിഗണിക്കുക.

പറയുക, മങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം, “ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല”, അവർ ആദ്യം ചില വസ്ത്രങ്ങൾ നോക്കി പറഞ്ഞു:

“ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ധരിക്കുക.”

ഇത് നിങ്ങളെ അസാധുവാക്കിയതായി തോന്നില്ല, കാരണം ചിലത് ചെറുതാണെങ്കിലും നിക്ഷേപം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. വസ്ത്രങ്ങൾ നോക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ, അത് സ്വയമേവ "അവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും.

മൊത്തത്തിൽ, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അത്തരം അനുമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

Thomas Sullivan

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളെ അനാവരണം ചെയ്യാൻ സമർപ്പിതനായ എഴുത്തുകാരനുമാണ്. മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അഭിനിവേശത്തോടെ, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ഗവേഷണത്തിലും പരിശീലനത്തിലും സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പി.എച്ച്.ഡി. കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിലും ന്യൂറോ സൈക്കോളജിയിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ.തന്റെ വിപുലമായ ഗവേഷണത്തിലൂടെ, മെമ്മറി, ധാരണ, തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ജെറമി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. മാനസികാരോഗ്യ വൈകല്യങ്ങളുടെ രോഗനിർണയത്തിലും ചികിത്സയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം സൈക്കോപത്തോളജി മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം, മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന തന്റെ ബ്ലോഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. സൈക്കോളജി റിസോഴ്‌സുകളുടെ ഒരു വലിയ നിര ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളെക്കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മതകളെക്കുറിച്ചും വായനക്കാർക്ക് വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ മുതൽ പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ വരെ, മനുഷ്യ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഗ്രാഹ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ജെറമി ഒരു സമഗ്രമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.തന്റെ ബ്ലോഗിന് പുറമേ, ഒരു പ്രമുഖ സർവകലാശാലയിൽ മനഃശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ജെറമി തന്റെ സമയം നീക്കിവയ്ക്കുന്നു, മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും മനസ്സിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപഴകുന്ന അധ്യാപന ശൈലിയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനുള്ള ആധികാരികമായ ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തെ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ ആദരണീയനും ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ പ്രൊഫസറാക്കുന്നു.മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലോകത്തിന് ജെറമിയുടെ സംഭാവനകൾ അക്കാദമികത്തിനപ്പുറമാണ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര കോൺഫറൻസുകളിൽ തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അച്ചടക്കത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം നിരവധി ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ സമർപ്പണത്തോടെ, മനസ്സിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യാത്രയിൽ ജെറമി ക്രൂസ് വായനക്കാരെയും മനശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സഹ ഗവേഷകരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.