ਕੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ?

 ਕੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ?

Thomas Sullivan

ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਹਨ?

"ਪਾਸ ਕਰੋ, ਮੂਰਨ।"

"ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਘਰ ਚਲਾਓ। ਆਓ!”

ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜ ਲਿਆ।

ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੇਤੰਨ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ।

ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੈਰਾਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰਾਸੋਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਰਾਸੋਸ਼ੀਅਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ, ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਰਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਮਾਂ:

  1. ਪਛਾਣ-ਆਧਾਰਿਤ
  2. ਸਬੰਧਤ

1. ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਮੀਡੀਆ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਪਰਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 'ਜ਼ਜ਼ਬ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਵੈ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ. ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2

ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਈ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਟ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਸਵੈ' 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਸ਼ਖਸੀਅਤ।

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬੈਟਮੈਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। .

2. ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਪੈਰਾਸੋਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਇਹ ਪਰਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਕਟੀਓਫਿਲਿਆ ਨੂੰ 'ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਲਈ ਇੱਛਾ' ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ- ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?

ਦਿਮਾਗ ਲਈ, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਚਾ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣ ਅਕਸਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਬਾੜ ਜਿਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ, ਗੁੰਝਲਾਂ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇਪਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ।

ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤੰਨ ਮਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ.

ਪਰਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜਨੂੰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਤਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

"ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਾਂ।”

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਵਚੇਤਨ ਤਰਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪਛਾਣ ਟੈਸਟ: ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਹੈ?

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ।

ਫਿਕਟੀਓਫਿਲਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨਪਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। 6

ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:

"ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।”

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵੇਰਵੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣਾ 'ਸਵੈ' ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਿਅਕਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ:

"ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

ਹਵਾਲੇ

  1. ਡੇਰਿਕ, ਜੇ.ਐਲ., ਗੈਬਰੀਅਲ, ਐਸ., & ਟਿਪਿਨ, ਬੀ. (2008)। ਪਰਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ: ਗਲਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ , 15 (2), 261-280।
  2. Liebers, N., & ਸ਼੍ਰਾਮ, ਐੱਚ. (2019)। ਮੀਡੀਆ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਬੰਧ - 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ। ਸੰਚਾਰ ਖੋਜ ਰੁਝਾਨ , 38 (2), 4-31।
  3. ਕੌਫਮੈਨ, ਜੀ. ਐੱਫ., & ਲਿਬੀ, ਐਲ.ਕੇ. (2012)। ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ. ਦਾ ਜਰਨਲਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ , 103 (1), 1.
  4. Lind, A. (2015)। ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖੋਜ।
  5. ਸ਼ੇਡਲੋਸਕੀ-ਸ਼ੋਮੇਕਰ, ਆਰ., ਕੋਸਟੇਬਲ, ਕੇ.ਏ., & ਅਰਕਿਨ, ਆਰ.ਐਮ. (2014)। ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਵਿਸਤਾਰ. ਸਵੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ , 13 (5), 556-578।
  6. ਸਟੀਵਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. (2017)। ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਪੈਰਾਸੋਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ , 6 (2), 95.

Thomas Sullivan

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀ, ਧਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਜੇਰੇਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਧਿਆਪਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਇੱਛਾ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਪਾਠਕਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।