ਮਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਤਕਨੀਕਾਂ

 ਮਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਤਕਨੀਕਾਂ

Thomas Sullivan

ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਮੋਹਨ ਤਕਨੀਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬਚਪਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਮੋਹਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਚੇਤ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ।

ਕਵਰਟ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ. ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਮੋਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤੰਨ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਵਚੇਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਪਤ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ...

1. ਕੀਵਰਡ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਕਮਾਂਡਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ" ਅਤੇ "ਆਰਾਮ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚਿੱਤਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਉਦਾਹਰਨ ਬੀਚ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। “ਮੈਨੂੰ ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।”

 • ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਦਰਭ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਏਮਬੈਡਡ ਸੁਨੇਹਾ. "ਮੈਨੂੰ ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਮਬੈਡ ਕੀਤੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਿਓ” , ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਚੇਤ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਡਿਸੇਡਿੰਗ ਵੌਇਸ ਪਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾਲਾਗ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ.

  6. ਵੌਇਸ ਪਿੱਚ

  ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਓਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਧੁਨ ਡੂੰਘੇ ਅਚੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।

  ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, "ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ"...

  ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਪਿੱਚ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧੀਮੀ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਸਿਰੇ ਵੱਲ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਧਦੀ ਪਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

  ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਪਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੱਧਮ ਪਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਪਿੱਚ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

  ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਦੀ ਪਿੱਚ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਤ ਵੱਲ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਤਰਦੀ ਪਿੱਚ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਤਰਦੀ ਪਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟਦੀ ਪਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ...

  ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

  ”ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।

  ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ।”

  ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੰਨ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

  2. ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ

  ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।

  ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤਰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

  ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।

  ਲਗਭਗ 100 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਰੋਮਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਸੇਰੋ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਵਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਲ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਕ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

  ”ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ…”

  ਬੋਰਿੰਗ!

  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤੰਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਾਕ (ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂਮੇਰੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,

  "ਡੀਸੀਟਵਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ! ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਨਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ!”

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਵਿਜ਼ (10 ਆਈਟਮਾਂ)

  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?

  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤੰਨ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਸੁਝਾਅ' ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀਟਵਿਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

  3. ਸੰਯੋਜਨ

  ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਮੋਹਨ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਪਤ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਨੂੰ 'ਕਿਉਂਕਿ' ਵਰਗੇ ਸੰਯੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ।

  ਆਪਣੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਤੰਨ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝੋ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੰਨ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।

  ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਗਾਰਡ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੇਤੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਹੈ।

  ਜਦੋਂ ਗਾਰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸਾਵਧਾਨ, ਥੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੀਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: 4 ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ

  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ​​ਗਏ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

  ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ...

  ”ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ! ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ।

  ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।”

  ਇਸਤਰੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ!” ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ..." ਬੇਸ਼ਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ.

  "ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ..." ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।

  ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: "ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ"

  ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ 'ਕਿਉਂਕਿ' ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

  ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਉਂਕਿ' ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ", ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ "ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ"।

  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ।

  4. ਧਾਰਨਾਵਾਂ

  ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ.

  ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

  ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, “ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, "ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ" ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, "ਓਹ ਸੱਚਮੁੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ।"

  ਇਹਸੁਚੇਤ ਜਾਂਚ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।

  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, "ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ"। O r ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, “ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 24/7 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ”

  ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.

  ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ"। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ?" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?"

  5. ਐਨਾਲਾਗ ਮਾਰਕਿੰਗ

  ਐਨਾਲਾਗ ਮਾਰਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕੀਵਰਡਸ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

  ਸਾਡਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਜਵਾਬ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਗ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

  ਐਨਾਲਾਗ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਦਮ

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਤੱਥ ਦੱਸ ਕੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਰਰਿੰਗ ਨਾਮਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਿਓ” ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ

  Thomas Sullivan

  ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀ, ਧਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਜੇਰੇਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਧਿਆਪਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਇੱਛਾ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਪਾਠਕਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।