16 Az alacsony intelligencia jelei

 16 Az alacsony intelligencia jelei

Thomas Sullivan

Nem tudom, te hogy vagy vele, de én szívesen töltöm az időmet olyan emberekkel, akik okosabbak nálam. Ehhez aktívan át kell vizsgálnom a társasági körömet az alacsony intelligenciájú emberek után, és korlátozni kell a velük való kapcsolatomat.

Ezért úgy gondoltam, hogy jó ötlet lenne egy cikk, amely felsorolja az alacsony intelligencia főbb jeleit. Megjegyzem, hogy amikor alacsony intelligenciára gondolok, akkor nem a gyermekkorban diagnosztizált tanulási vagy értelmi fogyatékos emberekre gondolok.

Nem beszélek az alacsony IQ-értékekről. Nem nagyon érdekelnek az IQ-értékek. Soha nem csináltam, és nem is fogok.

Ezek az alacsony intelligencia jelei, amelyeken most keresztülmész, egészséges, normálisan működő felnőtteknél is jelen vannak. Kezdjük el.

1. A kíváncsiság hiánya

Az alacsony intelligencia jellemzője, a kíváncsiság hiánya tartja az embereket a jelenlegi tudásszintjükön. Éppen eleget tudnak ahhoz, hogy boldoguljanak a világban. Nem kérdeznek, és úgy tűnik, elégedettek azzal, ahol intellektuálisan tartanak.

2. Az intellektuális alázat hiánya

Az intellektuális alázat azt jelenti, hogy elfogadod, hogy nem tudod, amit nem tudsz. A kíváncsiság és az intellektuális alázat az intellektuális fejlődés motorja. Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy mindent tudnak. Azonban minél többet tudsz, annál inkább rájössz, hogy milyen keveset tudsz.

Lásd még: 9 A BPD tünetei nőknél

3. Zárkózottság

Az új ötletek, vélemények és információk elzárkózása miatt az alacsony intelligenciájú emberek ott ragadnak, ahol vannak. A zárkózott gondolkodású emberek hajlamosak megerősíteni a már meglévő meggyőződéseiket. Ezért nem tudnak új dolgokat tanulni.

4. Nem érdekli a tanulás

Az alacsony intelligenciájú emberek többnyire időpocsékolásnak tekintik a tanulást. Még ahhoz sincs meg az intelligenciájuk, hogy felismerjék, milyen hasznukra válhat a tanulás. A tanulást abbahagyják, amikor leérettségiznek. A magas intelligenciájú emberek ezzel szemben elfogadják, hogy a tanulás egy élethosszig tartó folyamat.

5. Nem keresi az újdonságot

Úgy tűnik, hogy az alacsony intelligenciájú emberek általában véve idegenkednek az újdonságoktól. Meglátja, hogy nem csak az új ötleteket kerülik, hanem minden újdonságot - új művészetet, új zenét stb. Ezzel szemben a magas intelligenciájú emberek számára az újdonságok nagyon ösztönzőek. Az újdonságokat keresik, hogy folyamatosan bővítsék elméjüket, és új megvilágításban lássák a dolgokat.

6. Kerülje a gondolkodást

Az alacsony intelligenciájú emberek kerülik a gondolkodást, amikor csak tehetik. Mindig pontosan meg kell mondani nekik, hogy mit kell tenniük, és nem használják a saját eszüket. Jól boldogulnak a formális oktatási struktúrákban, amelyek megkövetelik a bemagolást, de hiányzik belőlük az utcai okosság. Tegyük őket olyan újszerű helyzetbe, ahol önállóan kell gondolkodniuk, és meglátjuk, hogy összeomlanak.

7. Csökkent képesség a dolgok átgondolására

Az emberek egyik legnagyobb kognitív képessége, hogy képesek a dolgokon elgondolkodni. Segít megérteni az események mögött meghúzódó ok-okozati összefüggéseket. Az éles megfigyelés és az elgondolkodási képesség az emberi fejlődés motorja volt.

8. A kritikus gondolkodás hiánya

A kritikus gondolkodás azért nehéz, mert ellentétes az elme működésével. Az elme az információkat hiedelmek formájában asszimilálja, majd e hiedelmek megerősítésére törekszik. E hiedelmek érvényességének tesztelése jelentős mentális energiát emészt fel. Mégis, ez az egyetlen módja annak, hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz.

9. Nem változtatják meg gyakran a véleményüket

Az emberek véleményének változási sebessége azt jelzi, hogy milyen gyorsan tanulnak új dolgokat. Míg az intelligens emberek hónapról hónapra vagy hétről hétre változtatják álláspontjukat a dolgokról, addig az alacsony intelligenciájú emberek ragaszkodnak az évekkel ezelőtt tanult dolgokhoz.

Ha valakinek túl erős véleménye van valamiről, az általában annak a jele, hogy csak a teljes történet egy részét látja.

10. Fekete-fehér gondolkodás

Az alacsony intelligenciájú emberek a fekete-fehér gondolkodás mesterei. Úgy tűnik, hogy csak ellentétekben gondolkodnak, figyelmen kívül hagyva a köztük lévő szürke területeket. A valóság gyakran túlságosan összetett ahhoz, hogy ellentétekben lehessen értelmezni.

11. A kreativitás hiánya

Mivel hiányzik belőlük az újdonságkeresés, az alacsony intelligenciájú emberekből hiányzik a kreativitás is. A kreativitás nem légüres térből jön létre. A legkreatívabb emberek folyamatosan kiteszik magukat más kreatív embereknek a saját területükön. Így a kreativitás önmagából táplálkozik, és szép dolgokat hoz létre a világban.

12. A kognitív rugalmasság hiánya

Az, hogy valaki gyakran változtatja a véleményét, a nyitottság jele. Ez a vélemény-flexibilitás, vagyis az, hogy valaki nem merev a véleményében. Hasonlóképpen, a kognitív rugalmasság azt jelenti, hogy valaki nem merev a gondolkodásmódjában. A kognitív rugalmasság a kognitív viselkedésterápia végső célja. Akik ezt kifejlesztik, jelentősen javíthatják mentális egészségüket.

Lásd még: A kézfogások típusai és jelentésük

13. Rövid távú gondolkodás

Az alacsony intelligenciájú emberek következetesen képtelenek leküzdeni az azonnali kielégülés iránti vágyukat. Gyakran szemet hunynak jelenlegi viselkedésük hosszú távú következményei felett.

14. Rossz döntéshozatal

Időnként mindannyian hozunk rossz döntéseket, de az alacsony intelligenciájú emberek következetesen nem mérlegelik döntéseik előnyeit és hátrányait.

15. Irreális gondolkodók

Minél inkább összhangban van az ember elméje a valósággal, annál okosabb. A valóságtól való elrugaszkodottság az alacsony intelligencia biztos jele.

16. Gyenge interperszonális készségek

A magas intelligencia jele az is, hogy az emberekkel való hatékony bánásmód. Az alacsony intelligenciájú emberekből hiányoznak az olyan kulcsfontosságú szociális készségek, mint például:

  • Mindenki számára előnyös mentalitás
  • Empatikusnak lenni
  • Jó kommunikációs készség
  • Érzelmi intelligencia
  • A kritika kezelésének képessége
  • A szarkazmus megértésének képessége
  • Képesség a dolgok más szemszögéből való meglátására

Thomas Sullivan

Jeremy Cruz tapasztalt pszichológus és író, aki az emberi elme összetettségének feltárása iránt elkötelezett. Az emberi viselkedés bonyolult megértésének szenvedélyével Jeremy több mint egy évtizede aktívan részt vesz a kutatásban és a gyakorlatban. Ph.D. fokozattal rendelkezik. Pszichológiából egy neves intézményből, ahol kognitív pszichológiára és neuropszichológiára specializálódott.Kiterjedt kutatásai során Jeremy mély betekintést nyert különféle pszichológiai jelenségekbe, beleértve a memóriát, az észlelést és a döntéshozatali folyamatokat. Szakértelme kiterjed a pszichopatológia területére is, elsősorban a mentális betegségek diagnosztizálására és kezelésére.Jeremyt a tudás megosztása iránti szenvedélye késztette arra, hogy megalapítsa Understanding the Human Mind című blogját. A pszichológiai források széles skálájának összegyűjtésével célja, hogy az olvasók számára értékes betekintést nyújtson az emberi viselkedés összetettségébe és árnyalataiba. Az elgondolkodtató cikkektől a gyakorlati tippekig a Jeremy átfogó platformot kínál mindazok számára, akik szeretnék jobban megérteni az emberi elmét.Jeremy a blogja mellett arra is szenteli idejét, hogy pszichológiát oktasson egy neves egyetemen, ápolja a feltörekvő pszichológusok és kutatók elméjét. Lebilincselő tanítási stílusa és hiteles vágya arra, hogy másokat inspiráljon, nagy tekintélyű és keresett professzorsá teszi a területen.Jeremy hozzájárulása a pszichológia világához túlmutat az akadémián. Számos tudományos közleménye jelent meg neves folyóiratokban, eredményeit nemzetközi konferenciákon ismertette, és hozzájárult a tudományág fejlődéséhez. Jeremy Cruz az emberi elme megértésének elősegítése iránti elkötelezettségével továbbra is inspirálja és oktatja az olvasókat, a feltörekvő pszichológusokat és kutatótársakat az elme összetettségének feltárása felé vezető útjukon.