Is de intelligentiekloof in relaties belangrijk?

 Is de intelligentiekloof in relaties belangrijk?

Thomas Sullivan

Relaties kunnen alleen werken als ze gelijk of enigszins ongelijk zijn. Gelijke relaties zijn relaties waarbij beide partijen er evenveel profijt van hebben. Enigszins ongelijke relaties zijn relaties waarbij de ene partner er iets meer profijt van heeft dan de andere.

Als een relatie ongelijk is, rust deze op wankele gronden. Hij is instabiel.

Je kunt immers geen zaken doen met iemand als je voortdurend aan het verliezen bent. Hetzelfde geldt voor relaties. Je moet winnen, maar niet ten koste van je partner.

Zie ook: Waarom is het leven zo klote?

Ik noem dit de 'partner-partner' dynamiek - een gezonde dynamiek waarbij beide partners in de relatie echt het gevoel hebben dat ze gelijkwaardige partners zijn. De een wint niet ten koste van de ander. Relaties met een partner-partner dynamiek zullen waarschijnlijk stabiel zijn.

Typen intelligentie

Intelligentie is een van de vele eigenschappen die men zoekt in een potentiële partner. Een eenvoudige definitie van intelligentie is het vermogen om complexe problemen op te lossen. Iemand die complexe problemen kan oplossen heeft meer kans om te overleven en te gedijen in de wereld. Geen wonder dat intelligentie een begerenswaardige eigenschap is.

Als we zeggen dat iemand intelligent is, impliceren we dat hij complexe problemen kan oplossen. We zeggen niet wat soorten Wanneer we rekening houden met de soorten complexe problemen die intelligente mensen kunnen oplossen, realiseren we ons dat er verschillende soorten intelligentie zijn.

Iemand die bijvoorbeeld academische intelligentie heeft, d.w.z. intelligent is op een academisch gebied, heeft niet noodzakelijkerwijs praktische intelligentie, d.w.z. het vermogen om alledaagse problemen op te lossen.

Intellectuele compatibiliteit en intimiteit

Intellectuele compatibiliteit in een relatie betekent dat beide partners dezelfde niveaus van dezelfde soorten intelligentie hebben. Als de ene partner academisch intelligent is, is de ander dat ook. Als de ene partner straatslim is, is de ander dat ook.

Als de ene partner academisch intelligent is en de andere emotioneel intelligent, kunnen ze hetzelfde intelligentieniveau hebben maar intellectueel niet compatibel zijn. Het type intelligentie is belangrijk.

Als je intellectueel compatibel bent in een relatie, ervaar je intellectuele intimiteit. Je intellectueel kunnen verbinden met je partner kan veel voldoening geven. Het draagt bij aan de stabiliteit en het succes van je relatie.

Intellectuele incompatibiliteit: intelligentiekloof in relaties

Wat gebeurt er als er een intelligentiekloof is in een relatie?

Het maakt de relatie ongelijk.

Communicatie en begrip zijn de pijlers van elke goede relatie. Als je partner zo weinig intelligent is dat hij of zij niet eens begrijpt wat je zegt, dan zal het moeilijk worden om het te laten werken. Je zult dan veel moeten uitleggen in de relatie, wat uiteindelijk vermoeiend zal worden.

Dit is een 'leraar-leerling' of een 'ouder-kind' dynamiek, geen partner-partner dynamiek. Dit is een ongelijke dynamiek. Leraren worden betaald om les te geven en ouders zijn overgeïnvesteerd in hun kinderen.

Deze dynamiek is niet alleen ongelijk in termen van winst, maar ook in termen van macht. Het creëert een machtskloof in de relatie.

De 'leraar' of 'ouder' die uitleg geeft, zal zich waarschijnlijk superieur voelen en zijn partner naar beneden halen. De 'leerling' of 'kind' in de relatie zal zich waarschijnlijk minderwaardig, onzeker, afhankelijk en jaloers voelen.

Zijn intellectueel onverenigbare relaties gedoemd?

Helemaal niet.

Intellectuele intimiteit is een van de vele soorten intimiteit die je in een relatie kunt ervaren. Als je relatie in het ene type achterblijft, kun je dat goedmaken door het in een ander type te vergroten.

Zo kan een relatie met weinig intellectuele intimiteit maar veel emotionele en fysieke intimiteit nog steeds werken.

In feite is emotionele intelligentie een sterkere voorspeller van succesvolle relaties dan conventionele of algemene intelligentie.

Zie ook: Schaamte begrijpen

Het valt niet te ontkennen dat emoties een grote rol spelen in relaties, veel groter dan intellect. Een relatie kan een gebrek aan intelligentie overleven, maar niet een gebrek aan emotionele intelligentie.

Als je een zeer intelligent persoon bent die hunkert naar intellectuele stimulatie, dan kun je gemakkelijk zelf in die behoefte voorzien. Dat doe je waarschijnlijk al. Je hoeft het niet ook nog eens bij je partner te zoeken.

Sommige zeer intelligente mensen vinden het heerlijk dat ze hun hyperlogische hersenen even kunnen uitschakelen en emotioneel met hun partners kunnen omgaan.

Intelligentie die overleving mogelijk maakt is meer gewenst bij mannen

Vanwege de duidelijke overlevingsvoordelen van intelligent zijn, is het vooral bij mannen een zeer gewaardeerde eigenschap. Evolutionair gezien was het zorgen voor overleving niet de hoofdtaak van vrouwen. Dat was de verantwoordelijkheid van mannen. Vrouwen moesten voor nakomelingen zorgen en ze grootbrengen. Iets dat emotionele en sociale intelligentie vereiste.

Dit is de reden waarom mannen van nature academisch of praktisch intelligent zijn, terwijl vrouwen van nature emotioneel en sociaal intelligent zijn. De intelligenties in beide geslachten kunnen elkaar aanvullen en harmonie brengen in de relatie, ondanks de intellectuele onverenigbaarheid.

Het is fijn als mannen werken aan het verbeteren van hun emotionele intelligentie en vrouwen aan hun overlevingsintelligentie. Dat kan een relatie zeker beter maken. Maar het is een nice-to-have, de kers op de taart. Niet absoluut noodzakelijk.

Een vrouw zal het moeilijk vinden om samen te zijn met een man met een lage overlevingsintelligentie, net zoals een man het moeilijk zal vinden om samen te zijn met een vrouw met een lage emotionele intelligentie. Met een lage emotionele intelligentie bij een man en een lage overlevingsintelligentie bij een vrouw valt te leven.

Een kleine intelligentiekloof is oké

Een kleine intelligentiekloof in een relatie maakt deze slechts een beetje ongelijk, en dat is niet erg. Om de dynamiek tussen partner en partner in stand te houden, hebben beide partners genoeg intelligentie nodig om goed te communiceren en elkaar te begrijpen. Als dat ontbreekt, is de kloof te groot.

In de moderne tijd, waarin de meeste mensen gegarandeerd overleven, ligt de nadruk meer op emotionele en sociale intelligentie.

Het goede nieuws is dat je alle soorten intelligentie kunt leren. Intelligentie is meer een vaardigheid dan een eigenschap.

Thomas Sullivan

Jeremy Cruz is een ervaren psycholoog en auteur die zich toelegt op het ontrafelen van de complexiteit van de menselijke geest. Met een passie voor het begrijpen van de fijne kneepjes van menselijk gedrag, is Jeremy al meer dan een decennium actief betrokken bij onderzoek en praktijk. Hij heeft een Ph.D. in psychologie aan een gerenommeerd instituut, waar hij zich specialiseerde in cognitieve psychologie en neuropsychologie.Door zijn uitgebreide onderzoek heeft Jeremy een diep inzicht ontwikkeld in verschillende psychologische fenomenen, waaronder geheugen, perceptie en besluitvormingsprocessen. Zijn expertise strekt zich ook uit tot het gebied van psychopathologie, met de nadruk op de diagnose en behandeling van psychische stoornissen.Jeremy's passie voor het delen van kennis bracht hem ertoe zijn blog Understanding the Human Mind op te richten. Door een breed scala aan psychologische bronnen samen te stellen, wil hij lezers waardevolle inzichten bieden in de complexiteit en nuances van menselijk gedrag. Van tot nadenken stemmende artikelen tot praktische tips, Jeremy biedt een uitgebreid platform voor iedereen die zijn begrip van de menselijke geest wil vergroten.Naast zijn blog wijdt Jeremy ook zijn tijd aan het doceren van psychologie aan een vooraanstaande universiteit, waarbij hij de geesten van aspirant-psychologen en onderzoekers koestert. Zijn boeiende manier van lesgeven en authentieke verlangen om anderen te inspireren, maken hem tot een zeer gerespecteerde en veelgevraagde professor in het veld.Jeremy's bijdragen aan de wereld van de psychologie reiken verder dan de academische wereld. Hij heeft talrijke research papers gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften, zijn bevindingen gepresenteerd op internationale conferenties en bijgedragen aan de ontwikkeling van de discipline. Met zijn sterke toewijding om ons begrip van de menselijke geest te vergroten, blijft Jeremy Cruz lezers, aspirant-psychologen en collega-onderzoekers inspireren en opleiden op hun reis naar het ontrafelen van de complexiteit van de geest.