Paano haharapin ang pagiging shunned

 Paano haharapin ang pagiging shunned

Thomas Sullivan

Ang mga tao ay isang sosyal na species na umunlad upang mamuhay sa mahigpit na pagkakaugnay-ugnay, mga pangkat na nauugnay sa genetiko. Ang mga sinaunang tao ay lubos na umaasa sa kanilang mga grupo para mabuhay. Ang pagiging iniiwasan ng isang pangkat sa lipunan ay malamang na nangangahulugan ng kamatayan.

Samakatuwid, ang mga tao ay bumuo ng mga sikolohikal na mekanismo upang maging sensitibo sa mga palatandaan ng pag-iwas. Sinisikap nilang umayon sa kanilang grupo at maiwasan ang mga hindi sumusunod na pag-uugali na malamang na maiiwasan sila.

Gayundin, nakakaranas sila ng sikolohikal na sakit kapag iniiwasan sila. Ang sakit na nararanasan ng mga tao kapag iniiwasan ay tinawag na pananakit sa lipunan .

Kapansin-pansin, pareho ang nararanasan sa ating utak.

Katulad ng Ang pisikal na pananakit ay nakakakuha ng ating pansin sa napinsalang bahagi ng katawan, ang sakit sa lipunan ay nakakakuha ng ating pansin sa mga problema sa ating 'katawan sa lipunan' o panlipunang bilog.

Ang pag-iwas ay maaaring kasing simple ng pag-iwas sa pakikipag-ugnay sa mata hanggang sa sukdulan ng pagiging destiyero mula sa sariling bansa. Ito ay maaaring mangyari sa antas ng interpersonal na relasyon sa antas ng panlipunang grupo ng isang tao. Ang tahimik na pakikitungo na ibinibigay ng magkarelasyon sa isa't isa ay isang paraan ng pag-iwas.

Gayunpaman, sa artikulong ito, kapag pinag-uusapan ko ang pagiging nilalayuan, ang tinutukoy ko ay ang pag-iwas sa isang pangkat ng lipunan.

Bakit iniiwasan ang mga tao?

Ang pag-iwas ay karaniwang pagtatangka ng isang grupo na protektahan at pangalagaan ang sarili nito. Kailangang protektahan ng mga ninuno na pangkat ng tao ang kanilang sarili mula saibang pangkat ng tao at mga mandaragit. Kung mas malakas at mas nagkakaisa ang isang pangkat ng tao, mas mahusay nitong mapoprotektahan ang sarili nito.

Ang mga pangkat ng ninuno ng tao ay higit na nakabatay sa pagkakaugnay ng genetic o pagkakatulad ng genetic. Ang mga indibidwal ay naudyukan na tulungan ang mga kamag-anak nila dahil, sa paggawa nito, sila ay nakakatulong sa reproductive na tagumpay ng kanilang sariling mga gene.2

Ang pinakasimpleng paraan upang malaman kung ang isang indibidwal ay kabilang sa grupo ay sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang pisikal pagkakatulad sa iba pang mga miyembro ng grupo.

Kung ang isang tao ay masyadong iba ang hitsura, malamang na sila ay mula sa ibang, genetically unrelated na tribo. Outgroup sila. At kailangang protektahan ng mga pangkat ng tao ang kanilang sarili mula sa mga outgroup.

Tingnan din: Sino ang isang narcissistic na tao, at paano makilala ang isa?

Maiiwasan sana ang iba't ibang hitsura dahil itinuturing silang banta sa integridad ng grupo. Sila ay "iba pang mga gene" na sinusubukang ipasok ang sariling gene pool.

Gayundin ang nangyayari ngayon sa napakaraming antas. Ang mga taong iba ang hitsura at kabilang sa mga grupo na iba sa sarili nila ay naninira, sinisiraan, at nahihiya. Ang rasismo at nasyonalismo ay napakatingkad na mga halimbawa.

Ang pisikal na pagkakatulad ay isa lamang sa maraming pamantayan ng pagkakatulad na nagsasama-sama ng mga grupo. Kailangan ding magkatulad sa sikolohikal na paraan ang mga pangkat na magkasama . Kailangang magkapareho sila ng mga paniniwala, pagpapahalaga, kaugalian, at tradisyon.

Tingnan din: Feeling nawala sa buhay? Alamin kung ano ang nangyayari

Sinuman na lumihis sa mga pamantayan ng lipunan ng isang tao.nakikipag-usap ang grupo:

“Hindi ako isa sa inyo.”

Sa paggawa nito, pinagbabantaan nila ang grupo at nag-iimbita ng pagtatalik.

Sa sitwasyong ito, ang pag-iwas ay maaaring gamitin bilang isang paraan ng panlipunang kontrol. Ang taong iniiwasan ay mabisang sinasabihan ng:

“Maging katulad namin na maging bahagi namin o lumabas.”

Paano haharapin ang pagiging iniiwasan

Sa pinakamainam, ang isang taong iniiwasan ay binabalewala o binaboy ng lipunan. Sa pinakamasama, maaari silang mapasailalim sa mga pagkilos ng karahasan.

Marami ang nakasalalay sa kung saang bahagi ng mundo ka nakatira. Sa mas malayang mga bansa, mayroong higit na kalayaan para sa isang tao na maging iba gaya ng gusto niya sa alinmang ng kanilang panlipunang grupo. Sa mga bansang hindi masyadong malaya, maaaring magkaroon ng mga mapanganib na kahihinatnan ang pagbubukod sa lipunan.

Upang matulungan kang mahawakan ang pag-iwas, gusto kong ipakilala sa iyo ang isang mahalagang konsepto- warmth score. Kapag naunawaan mo na kung ano ang mga warmth score at kung paano gumaganap ang mga ito sa pag-iwas, malalaman mo kung paano haharapin ang pagiging iniiwasan.

Mga warmth score at shunning

Sa loob ng isang grupo, karaniwang mabait ang mga tao at mainit sa isa't isa. Ang kanilang mga marka ng init para sa isa't isa ay pawang positibo. Lahat sila ay may posibilidad na magkapareho ang hitsura, pareho ang iniisip, at pareho ang ugali. Nagtatanim ito sa kanila ng pakiramdam ng pag-aari at seguridad.

Sabihin na ang isang miyembro ng grupo ay nagtatanong sa mga pamantayan ng grupo. Nakakita sila ng mga kapintasan sa nangingibabaw na ideolohiya ng grupo. Sa totoo lang, sa pagiging kakaiba nila, malamig sila sa isa't isamga miyembro ng grupo. Bumababa ang warmth score ng taong ito sa mga mata ng mga miyembro ng grupo.

Kung patuloy na mag-iiba ang iniisip ng tao at mabubutas ang mga pamantayan ng grupo, bababa sa zero ang kanilang warmth score. Sa puntong ito, maaari silang ma-boycott sa lipunan. Itinuturing silang banta sa grupo- isang outgroup.

Siyempre, kapag nakita ka bilang outgroup ng iyong grupo, makikita mo rin sila bilang mga outgroup. Lumilikha ito ng lugar ng pag-aanak para sa kapwa poot.

Ang pagbubukod ng lipunan ay nagdudulot ng galit, takot, at pagkabalisa sa ibinukod na indibidwal, at maaari silang gumamit ng pagsalakay. Malamang na lalo silang maging nakakasakit sa grupo. Nagiging negatibo ang kanilang warmth score.

Malamang na gaganti ng agresyon ang grupo. Lumilikha ito ng negatibong cycle kung saan patuloy na nagiging negatibo ang marka ng init ng tao. Pagkatapos ay darating ang isang punto kung saan ang grupo ay hindi na magkakaroon nito at gagawa ng isang pagkilos ng karahasan sa tao.

Kapag nakarinig ka ng mga pagkakataon ng mga pagpatay at pag-lynching ng mga mandurumog, karaniwan ay hindi ang mga ito sa isang kaganapan. Maraming maliliit na naunang kaganapan ang humahantong sa kaganapang iyon. Matagal nang kumukulo ang palayok. Ang nakikita mo ay ang dramatikong pag-apaw.

Kung ikaw ay isang taong nahuli sa negatibong cycle na ito at hindi nabubuhay sa isang malayang lipunan, lubos kong inirerekumenda na alisin mo ang kasamaan sa simula.

Ihinto kaagad ang pananakit sa iyong grupo. At pumikit sa pagkakasala atpagsalakay na pinailalim nila sa iyo. Alisin ang mga tao sa iyong buhay na nagbigay sa iyo ng galit dahil sa kakaibang pag-iisip. I-block sila sa social media. Lalo lang nilang ibababa ang iyong warmth score.

Paglipas ng panahon, magiging maayos ang lahat. Ang iyong marka ng init ay magiging mas mababa ang negatibo at sa kalaunan ay aakyat sa zero.

Kapag ang iyong marka ng init ay zero, ikaw ay nasa isang medyo mas ligtas na posisyon. Ngayon ay makakapag-isip ka nang mabuti.

Sa pangkalahatan, mayroon kang dalawang opsyon. Maaari kang muling sumali sa grupo o maghanap ng isa pang grupong sasalihan.

Muling pagsali sa grupo

Naiintindihan ko na hindi lahat ng tao ay may kalayaan o paraan upang sumali sa isang bagong grupo. Maaaring mapilitan kang manatili sa iyong grupo. Ngunit para magawa ito, kailangan mong ihinto ang pagpapakita sa kanila na masyadong naiiba ka sa kanila.

Sa katunayan, para maging positibo ang iyong warmth score, ipakita sa kanila na ikaw ay katulad nila.

“ Mag-isip ayon sa gusto mo ngunit kumilos tulad ng iba.”

– Robert Greene, Ang 48 Batas ng Kapangyarihan

Lahat ako ay para sa pagiging iba at tumba ang bangka, ngunit may limitasyon sa kung hanggang saan ka makakarating. Siguraduhing hindi mo masyadong iuyog ang bangka na ito ay tumabi at tuluyang malunod sa iyo.

Minsan kailangan mong gawin ang matalinong bagay. Ibahagi ang iyong pagiging natatangi sa mga taong pahalagahan ito. Huwag itapon ang iyong mga perlas bago ang baboy.

Pagsali sa isa pang grupo

Maghanap ng grupong naaayon sa iyong mga pinahahalagahan at paniniwala. Sa kabutihang palad, sa mundo ngayon ng internet at social media, magagawa molaging maghanap ng mga komunidad na maaari mong matugunan. Ito ay higit na nakakatugon sa mga negatibong epekto ng panlipunang pagbubukod.

Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga positibong pakikipag-ugnayan sa lipunan sa kahit isang tao ay maaaring matunaw ang mga negatibong epekto ng panlipunang pagbubukod.3

Pagbuo ng pagpaparaya

Gaano man kalaki ang pananalig mo sa iyong mga paniniwala at pinahahalagahan, ang simpleng katotohanan ng buhay ay hindi mo maasahan na ang iba ay mag-iisip tulad mo. Kung nakatira ka sa isang lipunan kung saan pinahahalagahan ang kalayaan sa pag-iisip, mahusay. Malamang na mayroon ka nang disenteng antas ng pagpapaubaya para sa magkakaibang mga kaisipan.

Kung hindi mo gusto ang mga halaga at tradisyon ng iyong lipunan, tanungin ang iyong sarili kung sulit na subukang baguhin ang isip ng mga tao. Ang pagbabago sa isip ng mga tao ay hindi madaling gawin- isang halos imposibleng gawain. Sulit ba ang mga potensyal na gastos na nauugnay sa pagsisikap na gawin ito? Kung oo, good luck! Kung hindi, sigurado akong mayroon kang mas magagandang bagay na gugulin ang iyong oras.

Mga Sanggunian

  1. Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003). Masakit ba ang pagtanggi? Isang pag-aaral ng fMRI ng panlipunang pagbubukod. Science , 302 (5643), 290-292.
  2. Bourke, A. F. (2011). Ang bisa at halaga ng inclusive fitness theory. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences , 278 (1723), 3313-3320.
  3. Twenge, J. M., Zhang, L., Catanese, K. R., Dolan‐Pascoe, B., Lyche, L. F., & Baumeister, R. F.(2007). Pagdaragdag ng pagkakakonekta: Ang mga paalala ng aktibidad sa lipunan ay nagbabawas ng pagsalakay pagkatapos ng pagbubukod ng lipunan. British Journal of Social Psychology , 46 (1), 205-224.

Thomas Sullivan

Si Jeremy Cruz ay isang bihasang psychologist at may-akda na nakatuon sa paglutas ng mga kumplikado ng isip ng tao. Sa hilig sa pag-unawa sa mga intricacies ng pag-uugali ng tao, si Jeremy ay aktibong kasangkot sa pananaliksik at pagsasanay para sa higit sa isang dekada. Siya ay mayroong Ph.D. sa Psychology mula sa isang kilalang institusyon, kung saan nagdadalubhasa siya sa cognitive psychology at neuropsychology.Sa pamamagitan ng kanyang malawak na pananaliksik, si Jeremy ay nakabuo ng malalim na pananaw sa iba't ibang sikolohikal na phenomena, kabilang ang memorya, persepsyon, at mga proseso ng paggawa ng desisyon. Ang kanyang kadalubhasaan ay umaabot din sa larangan ng psychopathology, na nakatuon sa pagsusuri at paggamot ng mga sakit sa kalusugan ng isip.Ang hilig ni Jeremy sa pagbabahagi ng kaalaman ay nagbunsod sa kanya na itatag ang kanyang blog, Understanding the Human Mind. Sa pamamagitan ng pag-curate ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan ng sikolohiya, nilalayon niyang bigyan ang mga mambabasa ng mahahalagang insight sa mga kumplikado at nuances ng pag-uugali ng tao. Mula sa mga artikulong nakakapukaw ng pag-iisip hanggang sa mga praktikal na tip, nag-aalok si Jeremy ng komprehensibong plataporma para sa sinumang naglalayong pahusayin ang kanilang pag-unawa sa isip ng tao.Bilang karagdagan sa kanyang blog, inilaan din ni Jeremy ang kanyang oras sa pagtuturo ng sikolohiya sa isang kilalang unibersidad, na nag-aalaga sa mga isipan ng mga naghahangad na psychologist at mananaliksik. Ang kanyang nakakaengganyo na istilo ng pagtuturo at tunay na pagnanais na magbigay ng inspirasyon sa iba ay ginagawa siyang lubos na iginagalang at hinahangad na propesor sa larangan.Ang mga kontribusyon ni Jeremy sa mundo ng sikolohiya ay lumampas sa akademya. Nag-publish siya ng maraming mga papeles sa pananaliksik sa mga istimado na mga journal, inilalahad ang kanyang mga natuklasan sa mga internasyonal na kumperensya, at nag-aambag sa pagbuo ng disiplina. Sa kanyang matinding dedikasyon sa pagsusulong ng ating pag-unawa sa isip ng tao, patuloy na binibigyang-inspirasyon at tinuturuan ni Jeremy Cruz ang mga mambabasa, naghahangad na mga psychologist, at mga kapwa mananaliksik sa kanilang paglalakbay tungo sa paglutas ng mga kumplikado ng isip.