10 Soorten intimiteit waar niemand over praat

 10 Soorten intimiteit waar niemand over praat

Thomas Sullivan

"Ik mis je, niet mentaal maar fysiek."

Toen mijn vriendin dat onlangs tegen me zei, krabde ik op mijn hoofd. Ik bedoel, ik begreep wat ze bedoelde, maar ik had nooit op die manier over 'missen' nagedacht. Mensen zeggen meestal alleen: "Ik mis je".

Het feit dat ze een modaliteit van 'missen' aangaf, zette me aan het denken.

Ik had zoiets van:

"Oké, dus er zijn manieren waarin we iemand missen - lichamelijk en geestelijk. Wat nog meer?"

Het blijkt dat er verschillende manieren zijn waarop we onze geliefden kunnen missen en deze komen overeen met de verschillende soorten intimiteit in relaties.

Intimiteit gedefinieerd

Intimiteit is afgeleid van het Latijnse 'intimus', wat 'innerlijk' betekent. Een intieme relatie is een relatie waarin twee of meer mensen hun innerlijk - hun diepste persoonlijkheid - met elkaar delen.

Auteur Karen Prager definieert een intieme relatie als:

"De aanwezigheid van voortdurende, vaak voorkomende intieme interacties tussen partners."

- Karen Prager, De psychologie van intimiteit

Intimiteit kan in elke soort relatie ervaren worden:

  • Romantische relatie
  • Ouder-kind relatie
  • Vriendschap
  • Broederschap
  • Professionele relatie
  • Relatie op communautair niveau

Als sociale soort hebben we intieme relaties nodig. We willen op een diep niveau tegenover anderen uitdrukken wie we zijn. En we willen dat anderen ons accepteren voor wie we werkelijk zijn. Intieme relaties zijn essentieel voor lichamelijk en geestelijk welzijn.

We hebben allemaal dit innerlijke en uiterlijke zelf. Het uiterlijke of oppervlakkige zelf wordt gebruikt voor oppervlakkige interacties en relaties. Het innerlijke of authentieke zelf wordt gebruikt voor intieme relaties.

Wanneer je contact hebt met een caissière in een supermarkt, bijvoorbeeld, deel je niet je persoonlijke leven met hen. Je vraagt misschien snel: "Hoe gaat het vandaag met je?" en gaat dan over tot de orde van de dag. Je hebt contact met je uiterlijke zelf.

Als je over meer persoonlijke dingen zou praten, zou je van interactie met de uiterlijke zelf naar interactie met de innerlijke zelf gaan. Als ze dat beantwoorden, zouden ze ook naar de innerlijke zelfmodus kunnen gaan.

Essentiële intimiteit

Intimiteit is niets anders dan je dicht bij iemand voelen. Dit gevoel van nabijheid wordt bevorderd door te delen. Naast delen zijn de belangrijkste factoren die intimiteit bevorderen:

1. Eerlijkheid

Als je authentiek bent, pikken mensen dat op en waarderen ze dat. Eerlijkheid is essentieel om je innerlijke zelf aan anderen te laten zien. Als je dat doet, kunnen mensen gemakkelijker een band met je opbouwen.

2. Aanvaarding

Intimiteit draait om acceptatie. Je deelt je authentieke zelf met anderen en zij delen dat van hen. Er is dus een wederzijdse acceptatie van authentieke zelven.

3. Vertrouwen

Het delen van onze authentieke zelf met anderen vereist het hoogste niveau van vertrouwen. Vertrouwen wordt opgebouwd wanneer mensen zich aan hun woord houden en hun beloften nakomen.

4. Veiligheid

Veiligheid in de zin dat je niet bekritiseerd of veroordeeld wordt om wie je bent. Ook cruciaal voor intimiteit.

Zie ook: Soorten en voorbeelden van jeugdtrauma

Je kunt je de bovenstaande factoren herinneren via het acroniem 'HATS'. Als mensen vroeger groetten (of intiem probeerden te worden), groetten ze door hun HATS af te zetten.

Intimiteit heeft meestal tijd nodig om zich te ontwikkelen. Mensen zijn immers niet snel op hun hoede. Intimiteit stelt je open voor leugens, afwijzing, bedrog en gevaar (het tegenovergestelde van HATS). Ze hebben dus een goede reden om voorzichtig te zijn met wie ze intiem worden.

Intimiteit is echter niet zozeer een functie van tijd als wel van delen. Langdurige relaties garanderen niet noodzakelijk een hoger niveau van intimiteit.2

Soorten intimiteit in een relatie

Nu we een goed begrip hebben van intimiteit, laten we eens kijken naar de soorten intimiteit:

1. Fysiek

Lichamelijke intimiteit wordt bereikt via allerlei vormen van lichamelijk contact, zoals handen schudden of vasthouden, knuffelen, kussen en copulatie. Als de 'aanraakbarrière' tussen twee mensen wordt doorbroken, staan ze dichter bij elkaar dan daarvoor.

2. Emotioneel

Het gaat om het delen van onze diepste gevoelens en emoties met anderen. Emotionele intimiteit gaat over het uiten en delen van zowel positieve als negatieve gevoelens. Als je alleen positieve gevoelens naar je partner toe uit, zal je relatie zeker emotionele intimiteit missen.

3. Intellectueel

Delen jij en je geliefde graag jullie gedachten, ideeën en meningen met elkaar? Zo ja, dan is er in jullie relatie sprake van intellectuele intimiteit. Bij dit soort intimiteit gaat het er niet om dat je het altijd met elkaar eens bent. Het gaat om vrije communicatie van ideeën, ongeacht of je het met elkaar eens bent of niet.

4. Creatief

Zoals eerder gezegd, wordt intimiteit bevorderd door authentieke expressie van jezelf. Creativiteit en kunst zijn enkele van de krachtigste vormen van zelfexpressie. Stellen die creatieve intimiteit hebben, delen hun artistieke talenten en passies.

5. Esthetisch

Esthetische intimiteit gaat over het delen van verwondering en ontzag voor schoonheid. Het kijken naar een mooi schilderij, film of een natuurlijk tafereel zijn voorbeelden van ervaringen die esthetische intimiteit stimuleren.

Zie ook: Hoe beïnvloedt bedrogen worden een man?

6. Werk

Werkgerelateerde intimiteit wordt meestal ontwikkeld bij collega's wanneer ze taken delen. Het is dat gevoel van kameraadschap dat je krijgt door samen aan dezelfde taken te werken. Dit type intimiteit kan ook worden gecultiveerd in romantische relaties wanneer koppels samen klusjes en andere taken doen.

7. Recreatief

Alleen maar werken en niet spelen maakt niet alleen Jack maar ook een relatie saai.

8. Ervaringsgericht

Ervaringsintimiteit wordt ontwikkeld door samen nieuwe ervaringen op te doen. Als we nieuwe ervaringen met iemand delen, maken we herinneringen met die persoon en dat leidt tot intimiteit.

9. Sociaal

Sociale intimiteit betekent dat je dezelfde sociale kring hebt. Als je gemeenschappelijke vrienden hebt, breng je meer van je sociale tijd met elkaar door.

10. Spiritueel

Als twee mensen het eens zijn over de zin en het doel van het leven, geeft dat een enorme boost aan hun intimiteit.

Perfecte en imperfecte intimiteit

Een perfecte relatie met perfecte intimiteit zou die relatie zijn waarin alle intimiteitstypes op hun hoogtepunt zijn:

Natuurlijk zijn zulke relaties zeldzaam, zo niet onmogelijk. Een relatie hoeft niet alle intimiteitstypes op het hoogste niveau te hebben om te kunnen werken. De belangrijkste types moeten echter wel op fatsoenlijke niveaus aanwezig zijn.

Welke soorten het belangrijkst zijn, hangt af van de relatiepartners. Als het niveau van intimiteit laag is op de meeste of kritieke intimiteitsgebieden, drijven de relatiepartners uit elkaar.

Een onvolmaakte maar werkende relatie.

Als je op deze manier naar je relatie kijkt, kun je snel bepalen aan welke gebieden je moet werken. Als je relatie op één cruciaal gebied intimiteit mist, heeft dat gebied de hoogste prioriteit.

Terug naar af

Het was al een tijdje geleden dat ik mijn vriendin had gezien. Onze intellectuele en emotionele intimiteit was vrij hoog, maar de fysieke intimiteit was gedaald. Vandaar de uitdrukking: "Ik mis je, niet mentaal maar fysiek."

Het is allemaal wiskunde, jongens. Dat is het altijd. Maak de wiskunde en zoek uit welke vormen van intimiteit je zou willen verbeteren.

Referenties

  1. Reis, H. T., & Franks, P. (1994). The role of intimacy and social support in health outcomes: Two processes or one? Persoonlijke relaties , 1 (2), 185-197.
  2. Wong, H. (1981). Typologieën van intimiteit. Kwartaalblad Psychologie van de vrouw , 5 (3), 435-443.

Thomas Sullivan

Jeremy Cruz is een ervaren psycholoog en auteur die zich toelegt op het ontrafelen van de complexiteit van de menselijke geest. Met een passie voor het begrijpen van de fijne kneepjes van menselijk gedrag, is Jeremy al meer dan een decennium actief betrokken bij onderzoek en praktijk. Hij heeft een Ph.D. in psychologie aan een gerenommeerd instituut, waar hij zich specialiseerde in cognitieve psychologie en neuropsychologie.Door zijn uitgebreide onderzoek heeft Jeremy een diep inzicht ontwikkeld in verschillende psychologische fenomenen, waaronder geheugen, perceptie en besluitvormingsprocessen. Zijn expertise strekt zich ook uit tot het gebied van psychopathologie, met de nadruk op de diagnose en behandeling van psychische stoornissen.Jeremy's passie voor het delen van kennis bracht hem ertoe zijn blog Understanding the Human Mind op te richten. Door een breed scala aan psychologische bronnen samen te stellen, wil hij lezers waardevolle inzichten bieden in de complexiteit en nuances van menselijk gedrag. Van tot nadenken stemmende artikelen tot praktische tips, Jeremy biedt een uitgebreid platform voor iedereen die zijn begrip van de menselijke geest wil vergroten.Naast zijn blog wijdt Jeremy ook zijn tijd aan het doceren van psychologie aan een vooraanstaande universiteit, waarbij hij de geesten van aspirant-psychologen en onderzoekers koestert. Zijn boeiende manier van lesgeven en authentieke verlangen om anderen te inspireren, maken hem tot een zeer gerespecteerde en veelgevraagde professor in het veld.Jeremy's bijdragen aan de wereld van de psychologie reiken verder dan de academische wereld. Hij heeft talrijke research papers gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften, zijn bevindingen gepresenteerd op internationale conferenties en bijgedragen aan de ontwikkeling van de discipline. Met zijn sterke toewijding om ons begrip van de menselijke geest te vergroten, blijft Jeremy Cruz lezers, aspirant-psychologen en collega-onderzoekers inspireren en opleiden op hun reis naar het ontrafelen van de complexiteit van de geest.